Pärnu kingib linna koolidele ja lasteaedadele uue õigekeelsussõnaraamatu

Saja aasta jooksul on Eestis välja antud kokku kaksteist õiguskeelsussõnaraamatut. Kolmeteistkümnendat numbrit kannab uus „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“

FOTO: Eno-Gerrit Link

Pärnu linnavalitsus kingib emakeeleaasta puhul kõikidele linna koolidele ja lasteaedadele vast ilmunud õigekeelsussõnaraamatu.

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks. Tänavu tähistatakse ka sajandi möödumist esimese õigekeelsussõnaraamatu “Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu” ilmumisest. 100 aasta jooksul on Eestis välja antud 12 õiguskeelsussõnaraamatut. 13. numbrit kannab uus “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018” ja see on kirjakeele normi alus selle aasta algusest.

“Õigekeelsussõnaraamatu 100 aasta juubeli tähistamiseks kingib linn kõikidele munitsipaalüldhariduskoolidele, -huvikoolidele ja -lasteaedadele “Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018”,” ütles linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve laube.

Laube sõnutsi tähistatakse Pärnus emakeeleaastat ürituste ja tegevusega, igas kuus on planeeritud mõni konkurss, võistlus või olümpiaad, et tähtsustada ja väärtustada eesti keelt riigikeelena.

Eesti keelest kui riigikeelest räägiti esimest korda 4. juunil 1919 vastuvõetud eelkonstitutsioonilises aktis “Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord”. Eesti keele ametlik riigikeele staatus kinnitati 1920. aastal Eesti Vabariigi esimeses põhiseaduses.

Tagasi üles