Enim hääletuskohti asub Läänerannas

FOTO: Erik Prozes

Riigkogu valimistel on Pärnu linna 17 valimisjaoskonna ja 18 hääletuskoha järel maakonna omavalitsustest enim hääletuskohti Läänerannas vallas: neli jaoskonda ja 11 hääletuskohta.

Samuti on Pärnu linna kõrval Lääneranna vald üks väheseid omavalitsusi, kes on võtnud kasutusele mobiilsed valimisjaoskonnad ehk eelhääletuse eri päevadel asub jaoskond eri kohtades. Vaid Tori vallas on veel üks sarnane liikuv valimisjaoskond.

Valimisjaoskonna nr 1 hääletuskohad asuvad Kõmsi rahvamajas, Vatla mõisas ja Tööstuse 11 Virtsus. Valimisjaoskonnas nr 2 saab oma hääle anda kunagises Koonga vallamajas, Lõpe klubis ja Oidrema kaupluses. Jaoskond nr 3 asub Lihula kultuurimajas, Tuudi koolimajas ja Luha tee 1 Kirblas. Suurimat numbrit kandva Lääneranna valla valimisjaoskonna hääletuskohad on varasemas Varbla vallamajas ja Paadrema külakeskuses.

Põhja-Pärnumaal on riigikogu valimistel üheksa jaoskonda, mis asuvad omaaegses vallamajas Pärnu-Jaagupis, Libatse lasteaias-algkoolis, Vaheka seltsimajas Vahenurmes, Tootsi spordikeskuses, Põhja-Pärnumaa vallamajas Vändras, Pärnjõe koolimajas, Suurejõe rahvamajas, Vihtra külakeskuses ja Kaisma kultuurimajas.

Tori valla viis valimisjaoskonda paiknevad Sindis seltsimajas, kunagises Sauga vallamajas, Tammiste lasteaias ja varasemas Tori vallamajas. Are vallakeskuses ja Suigu seltsimajas asuvad hääletuskohad moodustavad ühe mobiilse jaoskonna.

Häädemeeste valla valimisjaoskonnad asuvad Häädemeeste vallamajas, Kabli seltsimajas, Massiaru raamatukogus, Uulus vallamajas ja Tahkurannas Tahku Tares.

Saarde valla kodanikud saavad kodanikukohust täita neljas jaoskonnas Kilingi-Nõmme klubis, Tihemetsa spordihoones, Tali seltsimajas ja Surju rahvamajas.

Kihnu valla ainus valimisjaoskond on kohalikus rahvamajas.

Tagasi üles