Kohtuotsus: Pärnu haigla parkimiskohtade suurus ei vasta heale ehitustavale 
Politsei tehtud trahv liiklusõnnetusse sattunule tühistati

Pärnu maakohus tühistas tänases otsuses politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu haigla autoparklas juhtunud liiklusõnnetuse eest.

FOTO: Ardi Truija/Postimees /

Pärnu maakohus tühistas tänases otsuses politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu haigla autoparklas juhtunud liiklusõnnetuse eest.

Kohus rahuldas kodaniku kaebuse ja tühistas politsei tehtud 600eurose rahatrahvi väärteotunnuste puudumise tõttu. Väärteoasja lõpetamist otstarbekuse kaalutluses taotles PPA kohtuväline menetleja. 

Kohtumenetluses ütles kaebaja, et sõitis parklasse ja sealt ära, panemata tähele kõrvalauto riivamist.

Tunnistaja, kelle autot riivati, ütles kohtus, et ta teadis küll probleemist, kuid surus end ikka kahe auto vahele, sest mujale ei olnud parkida. 

Kohus tühistas PPA otsuse, kuna tuvastas, et kannatanu ise asetas teadlikult enda vara ohtu, mistõttu jääb see juhtum väljapoole karistusõiguse normi kaitseala.

Kohus tuvastas muu hulgas menetluse käigus, et parkimiskohtade suurus haigla parklas ei vasta heale ehitustavale ega Eesti standardile, mille kohaselt suure käibega parkimiskoha vähim laius on 2,7 meetrit ja pikkus viis meetrit. Haigla parkla mõõdud on väiksemad.

Kohus leidis, et kuna haigla on ühtlasi Pärnu linna suurim tööandja ja seal on patsientide arv suur, on parkla suure liikluskäibega ala, mis peab liiklusseaduse ja ehitusseadustiku alusel vastama kehtivale heale ehitustavale.

Õigusvaidlustes hoolsuskohustusi määratledes tuleb arvestada, et meditsiiniasutusse pöörduvad inimesed on sageli ärevuses ja pabinas, mis liikluses on lisariskitegur.

“Minu arvates on meie parkimisplats Eesti parim.”
Urmas Sule

Meedik võtab vastu järjekorra alusel ja vastuvõtule ei tohi hiljaks jääda. Olukorras, kus parkimiskohad on nõutavast kitsamad, võib suures parklas sageli tekkida situatsioon, kus pikas reas joone peale parkimine on tingitud juba varem valesti parkinud autodest ehk vea edasikandumise tagajärjel. Piisab sellest, kui üks sõiduk on viltu ja seejärel rida võib minna nihkesse, seda võib-olla isiku tõttu, kel oli kiire arstile jõudmisega.

Kohus edastas märgukirja Pärnu haiglale koos eeltooduga ja lisas, et selliseid liiklusohte suurendavaid riskitegureid on võimalik tunduvalt vähendada ja seeläbi hoida ära õigusvaidlusi.

Pärnu haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnutsi on siinse haigla parkla Eesti haigemajade omadest kõige suurem tasuta parkla. “Minu arvates on meie parkimisplats Eesti parim,” ütles ta.

Pärnu haigla juures on praegu 463 parkimiskohta ja tänavu valmiva tervisekeskusega lisandub ligemale 70.

Sule ütles, et haigla pole veel kohtu saadetud märgukirja kätte saanud ega oska seda täpsemalt kommenteerida.

Sule sõnutsi ei sooviks Pärnu haigla muuta parkimist tasuliseks nagu mujal Eestis haiglate juures ega parkimiskohti vähendada. 

Haigla juhatuse esimees lisas, et kõige magusamad parkimiskohad ehk need, mis jäävad parklas maja sissepääsudele kõige lähemale, on rajatud normidest laiemad ja need on mõeldud erivajadustega inimestele ja lastega vanematele. 

Kohtuotsus ei ole jõustunud. 

Tagasi üles