Libatse algkool jääb veel aastaks

Libatse lasteaia-algkooli tegevus lõpetatakse 1. juulist 2020, nagu otsustasid Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liikmed märtsiistungil.

FOTO: Urmas Luik

Libatse lasteaia-algkooli tegevus lõpetatakse 1. juulist 2020, nagu otsustasid Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liikmed märtsiistungil. Selline otsus on rahvaesindajate vastutulek Libatse külaseltsi 120 allkirjaga pöördumisele, milles kohalikud elanikud põhjendasid kooli säilitamise vajadust veel üheks õppeaastaks, väljendasid muret maja edasise kasutamise pärast ja nentisid, et neid on petetud ühinemislepinguga, millesse kirjutati koolide allesjäämine.

“Volikogu 20. märtsi istungil otsustasime, et me ei sulge Libatse kooli sellest sügisest,” märkis Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees Ülle Vapper. “Seda eelkõige lapsevanemate, hoolekogu ja külaelanike soovile vastu tulles. Samuti arvestati asjaoluga, et praegu ei ole teada hoone edasine saatus, sest maja ühte tiiba jäävad tegutsema lasteaed ja raamatukogu.”

Libatse lasteaed-algkool on Põhja-Pärnumaa (varem Halinga) valla väikseima õpilaste arvuga kool, kus sel õppeaastal õpib kümme last, neist esimeses klassis kaks, kolmandas viis ja neljandas klassis kolm. Lasteaias käib 16 mudilast.

Vallavolikogu 21 liikmest 19 võttis istungist osa. Päevakorra kümnest punktist esimene oligi Libatse lasteaia-algkooli tegevuse lõpetamise küsimus.

Tagasi üles