Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Pärnu uue silla planeeringu

Volikogu hakkab arutama Pärnu uue silla planeeringut.

FOTO: Ardi Truija

Pärnu linnavalitsus saatis volikogule vastuvõtmiseks Raba–Laia tänava silla detailplaneeringu, mida volinikud hakkavad arutama 25. aprilli istungil.

Volikogu suurima opositsioonijõu Reformierakonna rahvasaadik Jüri Lebedev nentis, et volinikeni pole eelnõu veel jõudnud ja seetõttu ei õnnestu sellele hinnangut anda. “Kui see jõuab kas majandus- või planeeringukomisjoni, saame selle kohta rohkem infot. Umbes nädal enne volikogu istungit toimub meil juhatuse ja fraktsiooni koosolek ja siis kujundame ilmselt seisukoha selles küsimuses,” märkis Lebedev.

“Mis aga Kesklinna silda puutub, siis aktiivse jalgratturina leian, et selle laiendamine on küll väärt mõte,” avaldas Lebedev arvamust.

“Omakeskis arutades panime veel tähele seda, et Kesklinna silla remont peaks valmis saama vahetult enne järgmisi kohalikke valimisi,” muigas Lebedev.

Pärnu Kesklinna silla projekteerimistingimused väljastas linnavalitsus eelmisel nädalal.

Mis Pärnu uut silda puudutab, siis linnavalitsuse esitatud detailplaneering näeb ette silla ning selle peale- ja mahasõitude lahendused linnale kuuluvatel transpordimaa kinnistutel. Sillakoridor saab alguse Raba tänava pikenduselt ning jõuab Decora kaupluse ja Pärnu Vee kontori vahelisele tühermaale, kuhu tuleksid mahasõidud Laiale tänavale ja tulevikus läbi praeguse politseimaja ja päästeameti vahelise hoovi Pikale tänavale.

Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel on sillakoridori paikapanek vajalik silla ja sellega seotud tänavate ja ristmike edasiseks planeerimiseks. Sillakoridori lahendus näeb tulevikus ette Rääma 23 hoone lammutamise. Sillakoridori kesklinnapoolses osas on vaja lammutada Lai 26 ja selle abihoone.

Lai 28 elamut ei luba muinsuskaitseamet lammutada, samuti jääb senisesse asukohta Pärnu Vee peahoone. Silla laius ning sillalt maha- ja pealesõitude liikluslahendus otsustatakse projekteerimise käigus.

Planeeritavale sillale pääseb Rääma poolt Raba tänava või Rääma tänavale rajatava ringristmiku kaudu. Kesklinna poolt on võimalik sillale sõita Laia tänava kaudu Riia maanteelt või Laialt tänavalt Aia tänava pikenduselt. Sillalt mahasõit on plaanitud vaid Lai tänavalt südalinna poole või läbi politseimaja ja päästeameti hoovi rajatava tänava kaudu Pikale tänavale. Politsei- ja päästeteenistus on kavas kolida Tammsaare puiestee äärde ehitatavasse sisejulgeolekukompleksi.

Pärast vastuvõtmist volikogus läheks detailplaneering avalikustamisele ja siis saavad elanikud planeeringulahenduse asjus kaasa rääkida. Pärast planeeringu kehtestamist saab hakata pidama riigiga läbirääkimisi silla ehitamiseks vajaliku raha üle.

Detailplaneeringus pakutud lahenduses on uue silla veepealse silde ala üle Pärnu jõe kõige lühem – 230 meetrit. Plaanitav sild vähendaks liikluskoormust südalinnas ja suunaks tihedama liikluse kesklinnast eemale. 2014. aastal Pärnu linnavalitsuse tellitud maksumuse analüüsis pakuti planeeritava silla ehituse maksumuseks 14,7–18 miljonit eurot.

“Oleme lubanud koostada uue silla detailplaneeringu ja töötada välja silla ehitamise rahastusmudeli,” ütles linnapea Romek Kosenkranius. “Kui vaidlused silla asukoha üle on lõppenud ja planeering kehtestatud, on võimalik silla ehitamiseks toetust küsida riigilt. Enne seda võib alati öelda, et pärnakad ei tea isegi, kuhu ja millist silda nad ehitada tahavad.”

Linnavalitsuse teatel vajab aga Kesklinna sild enne uue võimalikku ehitust remonti ja remonditööde projekteerimisel kaalutakse silla laiuse muutmist. Roosaare sõnade kohaselt ei välista Kesklinna silla remont autosilla ehitamist, kuid uue silla rajamist saab alustada siis, kui linn on leidnud selleks küllalt raha.

Tagasi üles