Linn plaanib toetada kolledžit kuni poole miljoni euroga aastas

Hiljemalt 2023. aastaks soovib Tartu ülikool kasvatada üliõpilaste arvu 800ni.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser leppisid kokku edasise koostöö suhtes Pärnu linna ja ülikooli siinse kolledži vahel. Homme arutab lepingut volikogu ja heakskiidu pälvimise korral allkirjastatakse see mai alguses. Lepe kehtib viis aastat ja seda pikendatakse poolte kokkuleppel.

Eesmärk on kujundada kolledžist 2024. aastaks Lääne-Eesti regiooni väljapaistev kõrgharidus- ja kompetentsikeskus, kasvatada põhiõppe üliõpilaste arvu ja suurendada märgatavalt kolledžis ja/või selle vahendusel elluviidavate täiendusõppe-, teadus- ja arenduslepingute mahtu.

TÜ tegutseb selle nimel, et jätkata kolledžis õppetööle stabiilse tegevustoetuse eraldamist, toetades võimalusel arendustöödki. Samuti lubab ülikool suurendada Pärnu linna esindust nii kolledži kui programminõukogus.

Mullu õppis TÜ Pärnu kolledžis 613 tudengit, kuid hiljemalt 2023. aastaks soovib kõrgkool kasvatada siin üliõpilaste arvu vähemalt 800ni. Selleks on plaanis avada uued, spetsialistide defitsiiti leevendavad tasulised õppekavad.

Ülikool lubab toetada kolledži baasil teenuste juhtimise, disaini ja digilahenduste keskuse kujundamist ja soodustada teadusmahuka ettevõtluse arendamist Pärnus ja Lääne-Eestis. Ühtlasi aitab kasvatada regiooni ettevõtetele ja asutustele seni katmata „Tööstus 4.0“ ja digilahenduste võimekust ning tugevdada kolledži positsioone Eesti ja Läti turismikoolituse turul.

Veel lubab ülikool lepingus osaleda Pärnu linnale olulistes ettevõtmistes ja strateegiate koostamisel, laiendab kolledžis koos Pärnumaa arenduskeskusega ettevõtlusõpet, panustab Pärnu noorte teaduskeskusse ja väärikate ülikooli ja üliõpilas- ja õpilasfirmadesse.

Samuti aitab TÜ tagada kohaliku kolledži õppehoone funktsionaalsuse ja aastaringse kasutamise õppetööks, luua uusima tehnoloogiaga turvalise IT- ja õpikeskkonna, mida annaks kasutada linnalgi.

Pärnu linn toetab kolledži arendust kuni 500 000 euroga aastas. Linn määrab oma esindajad kolledži ja programminõukokku, teeb koostööd projektide arendamisel, osaleb ettevõtetele ja organisatsioonidele tähtsate õppekavade loomisel ja käivitamisel ning rahastab võimalusel linnale olulise professori kutsumist kolledži õppejõuks.

Samuti on linn kaasrahastaja kolledži arenguks olulistes koostööprojektides ning tasu maksmisel õppejõududele ja projektijuhtidele, kaasab kolledži spetsialiste linna arengukavade koostamisse, toetab uusettevõtlust, panustab kolledži ja selle lähiala arendamisse, toetab gümnaasiumi-, kutse- ja kõrghariduse lõimimist.

Pärnu linn ja TÜ koostavad igal aastal tegevuskava koos arendustöö kaasrahastuse kokkuleppega, mille kinnitavad linnavalitsus ja TÜ sotsiaalteaduste nõukogu.

Tagasi üles