Lasteaednike palk võib 10–15 euro võrra tõusta

Lasteaiatasu küll tõuseb, juhatajate palk samuti, kuid kasvatajatel esialgu mitte.

FOTO: Urmas Luik

Järgmise aasta veebruaris selgub, kas Pärnu lasteaiad on suutnud sel aastal niipalju säästa, et lubada endale kaheprotsendist palgatõusu.

Lasteaedades töötavate pedagoogide palgavahemik on praegu sõltuvalt haridusest 457–907 ja muude spetsialistide palgavahemik 345–627 eurot kuus. Ülejäänud töötajate palk ulatub töötasu alammäärast (sel aastal 278.02) 499 euroni kuus.

500 inimest saaks natuke lisa

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõuniku Maria Murakas-Ollo andmetel puudutab võimalik palgatõus ligi 500 inimest, kes töötavad lasteaedades mis tahes ametikohal. Kui inimese palk on näiteks 400 eurot kuus, on ta palgatõus kaheksa, kui 600, siis 12 eurot kuus.

Järgmise nädala neljapäeval kogunev Pärnu linnavolikogu kavatseb esialgu tõsta ainult lasteaedade juhatajate töötasu. 14 inimese töötasu põhikomponent suureneb 13 euro võrra, tegelik palk sõltub töötajate arvust ja staa˛ist haridusasutuse juhina.

Kuigi volikogu vaatab üle linna haridus-, kultuuri- ja hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendid, pole enamikul inimestel järgmisel aastal palgatõusu loota. “2012. aasta palgajuhendi muudatustega ei kaasne täiendavate rahaliste vahendite vajadus,” kirjutatakse iga palgajuhendi seletuskirjas.

Linnavalitsus saatis palgajuhendid volikokku pigem seepärast, et 2010. aasta algusest kehtestatud viie- kuni kümneprotsendise palgakärpe kehtivust veel ühe aasta võrra pikendada. Samuti muudetakse põhimõtet, et kaastöötaja asendamisel hakatakse järgmisest aastast maksma kuni 30 protsenti asendatava, mitte asendaja tegelikust töötasust.

“Muudatus on vajalik seoses ametikohtade palga eri suurusega ja tagab õiglase tasu. Kui näiteks õpetaja abi asendab õpetajat, siis tema lisatasu suurus sõltub õpetaja palgast,” selgitas Murakas-Ollo.

Raeküla kooli direktori Liilia Obergi ettepanekul muudetakse haridustöötajate palgajuhendis sedagi, et kõrgharidusega spetsialistide töötasu määramisel ei lähtuta uuest aastast enam erialase kõrghariduse diplomist, vaid inimesel võib ka mõni muu kõrgharidus olla.

Sotsiaaltöötajate palgatõusuks pole raha

Pärast 2010. aasta alguse palgakärbet lubas linnapea Toomas Kivimägi, et paremate aegade saabudes tõstetakse kõigepealt sotsiaaltöötajate palku. Linnavalitsuse andmetel nõuaks sotsiaaltöötajate viieprotsendiline palgatõus 46 260 eurot.

Lasteküla töötajate palgatõusuks oleks vaja 15 170, Tammiste hooldekodu palgatõusuks 18 220, eakate avahoolduskeskuse palgatõusuks 5940 ja erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskuse palgatõusuks 6930 eurot. Samal ajal on linnavalitsusel alati võimalik kasutada palkade tõstmiseks väiksemaid summasid, tõstes ainult näiteks alla 400euroseid kuupalku.

Tagasi üles