Pildid: Läänerannast leitud mürsk varjas tsaariaegset varandust

Lääneranna vallast leiti eile mürsk, milles lõhkeaine asemel olid tsaariaegsed rahatähed.

Lääne-Eesti pommigrupp sõitis eile väljakutse peale Lääneranna valda Helmkülla, kus kinnistul septiku paigaldamiseks kaevetöid tehes oli avastatud lõhkekeha. Demineerijate hinnangul oli see esimese maailmasõja aegne 150millimeetrine mürsk. Demineerijad tegid kindlaks, et lõhkekeha on transporditav, ja toimetasid selle lõhkamiskohta hävitamisele. 

Lõhkekeha kahjutustamise käigus selgus aga, et mürsu sees oli lõhkeaine asemel raha. Lääne-Eesti pommigrupi peademineerija Oleg Šapkini jutu järgi oli harukordse leiu puhul tegemist mitmesuguste tsaariaegsete rahatähtedega, mis on välja antud ajavahemikus 1898–1910. „Rahatähed olid heas korras ja lasu käigus vigastada ei saanud. Kokku oli eri kupüüre umbes 5100 rubla jagu,“ ütles Šapkin.

Muinsuskaitseameti arheoloogia valdkonna juhi Ulla Kadaka sõnutsi on tegu peitleiuga ehk mürsu seest välja tulnud rahatähed on sinna teadlikult varjule pandud ähvardava ohu eest. „Peitleide ei tule ette väga sageli, viimane juhtum meenub 2011. aastast, kui Mihkli kiriku pööningu restaureerimise käigus leiti võlvi kandadest küünlajalad,“ märkis Kadakas. Kuivõrd leitud materjali põhjal on tõenäoliselt võimalik tuvastada leiu omanik, ei ole see  arheoloogiline leid muinsuskaitseseaduse mõttes.

Küll on leid tähtis kultuurilooliselt, seepärast loodab Kadakas, et kohalikud võtavad piirkonna muuseumidega ette asjaolude täpsustamise ja harutavad lahti rahatähtede mürsu sisse sattumise loo.

Lõhkekeha leidmisel oma koduaiast või mis iganes muust kohast tuleb meeles pidada, et:

  • Iga lõhkekeha on ohtlik.
  • Lõhkekeha ei tohi puutuda, sest liigutamine võib selle aktiveerida.                            
  • Leiust tuleb teavitada häirekeskust numbril 112 ja täita sealt saadud juhiseid. 
  • Jätke häirekeskusele oma kontaktandmed, olge kättesaadav ja märgistage võimalusel leiukoht.
  • Hoiatage läheduses olijaid ja ärge laske kedagi leitud eseme lähedusse.
    Allikas: päästeamet
Tagasi üles