Sindi paisu lähistel keelatakse kalapüük täielikult

Kalapüük keelatakse lõigul ülesvoolupoolsest servast Vabriku kanali väljavooluni.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

Homsest keelatakse Sindi paisu lähistel kalapüük täielikult. Esialgu on tegemist ajutise püügikitsendusena optimaalse ja püsiva lahenduse leidmiseni. Samuti ei tohi terves Pärnu jõestikus enam lõhet ega meriforelli püüda.

Püüda ei tohi lõigul väliujula ülesvoolupoolsest servast Vabriku kanali väljavooluni. Kui varem tohtis seda teha teatud ulatuses Sindi paisust allavoolu, on homsest igasugune kalapüük enne ja pärast paisu keelatud. Püügikeelu rakendamise eesmärk on kaitsta kunagise Sindi paisu kohale, üles- ja allavoolu jäävat kudeala pärast paisu likvideerimist.

Tegemist on esimese kärestikulise lõiguga Pärnu jões, mistõttu paljud kärestikulist jõeosa kudemiseks kasutavad kalad teevad seda just sellel lõigul. Paisu lammutades tühistati kalapüügi keeluala, mis ulatus paisust 500 meetrit allavoolu. “Kuna paisu likvideerimisel tekkis paisust ülesvoolu kärestikuline ala, on asjakohane endist keeluala täpsustada tekkinud uute olude põhjal,” märkis keskkonnainspektsiooni nõunik Leili Tuul.

Samuti kehtestatakse lõhe ja meriforelli püügikeeld Pärnu jõestikus 2019. aasta lõpuni. Pärast paisu eemaldamist on tagatud rändetee paljudele kalaliikidele, sealhulgas lõhe ja meriforell. “Viimati nimetatud kalaliikide eduka kudemise tagamiseks ja varu taastumiseks on keelu seadmine järgnevaks paariks-kolmeks aastaks põhjendatud,” märkis Tuul.

Riik teeb Pärnu jõe siirdekalade populatsioonide taastamiseks suuri kulutusi: likvideerib paise ja asustab jõkke kalu. Selleks, et pingutused annaksid tulemust, on mõistlik keelata Pärnu jõestikus lõhe ja meriforelli püük, kuniks looduslik taastootmine on jõudnud sellisele tasemele, kus nende liikide püük ei mõju populatsioonide taastumisele liialt koormavana.

Tagasi üles
Back