Uuring: Rail Baltic tuleks ühendada lennuliiklusega

Pärnus plaanitakse Rail Balticu reisijaterminali Liivi tee ja Pärnu jõe lähedusse.

FOTO: eskiis

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail ASi tellimusel valmis uuring, mis soovitab ühendada lennujaamade reisijavedu Rail Balticu taristuga.

Ettepanekud hõlmavad ettevõtte teatel kõiki seitset rahvusvahelist Rail Balticu rongijaama: Tallinna, Pärnu, Riia, Riia lennujaama, Panevėžyse, Kaunase ja Vilniuse oma. Samuti Tallinna, Riia, Vilniuse ning Kaunase lennujaama.

Uuring soovitab, et Rail Baltic peaks muu hulgas pakkuma kombineeritud rongi- ning lennupiletite soetamise lahendusi ning ühtset pagasiteenust, mis on kättesaadav kõigis Rail Balticu sõlmjaamades. Samuti tuleks Rail Balticu jaamades tagada rahvusvahelise lennutranspordi ühenduse aktsepteeritud kodeerimissüsteem.

Veel tuleks pakkuda kõigis Rail Balticu sõlmjaamades selliseid taristulahendusi, mis tagaks ühtse teenusestandardi ja funktsionaalsuse.

“Uuringus esitletud integreeritud lahendusi toetavad Baltimaade peamised lennunduse huvirühmad, sealhulgas äriettevõtted. Ühtlasi on need kooskõlas ülemaailmsete parimate tavadega, mida uuringu käigus on ulatuslikult mõõdetud,” ütles RB Raili tegevjuht Timo Riihimäki pressiteate vahendusel.

Riihimäki kinnitusel on seetõttu väga oluline, et Rail Baltic kasutaks ära ainulaadset võimalust ja tagaks juba raudteed kavandades kõik vajalikud kohandused, mis võimaldavad eelmainitud funktsioone ja ühtseid teenuseid ellu viia Rail Balticu projekti käitamisetapis.

Samuti on uuringus kirjeldatud nõudeid, mida tuleks õhu- ja raudtee optimaalseks sobitamiseks Rail Balticu jaamade projekteerimisel rakendada. Need hõlmavad lennule registreerimist, pagasi äraandmist ja pagasi hoiuruumide kohandamist. Samuti pagasi transpordilahendusi raudteejaama platvormi ja lennujaama hoiuala vahel ning nõudeid jaama turvaelementidele, sealhulgas ohtude kõrvaldamisele.

Ühtlasi on uuringus selgitatud nõudeid reisijate teavitamise teenustele, mis näitavad nii lennu- kui ka rongiinfot lennujaamades. Seletatud on erinõudeid tulevase kiirraudtee veeremi kavandamiseks, et võimaldada optimaalset ühildamist õhu- ja raudteega.

Tagasi üles