Vaadake, millised ideed pääsesid Pärnu kaasava eelarve rahvahääletusele

Kolm aastat tagasi valmis Pärnu kaasava eelarve toel pump track, mis on ratturite seas hinnatud sportimispaik.

FOTO: Mailiis Ollino

Tänasest 15. detsembrini on kõigil vähemalt 16aastastel Pärnu omavalitsuse elanikel võimalik hääletada ettepanekute poolt, mida kaasavasse eelarvesse planeeritud 80 000 euro eest võiks Pärnus või selle osavaldades teha.

Iga Pärnu ja selle osavaldade elanik tohib hääletada kuni kahe ettepaneku poolt. Otsust võib muuta hääletuse lõpuni, sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

Hääletusel on õigus osaleda inimestel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Pärnu omavalitsuses. Hääletus on salajane, tulemused reaalajas järgitavad.

26 eetest valis linnavalitsuse moodustatud komisjon välja 11, lähtudes nende olulisusest, teostatavusest aasta jooksul, kestlikkusest ja muudest kriteeriumidest.

Hääletusele ei pandud ettepanekuid, mida sooviti omaniku nõusolekuta ellu viia võõral maal, mis toonuks kasu ainult konkreetsele ettevõttele, mida linnavalitsus nagunii kavatses ellu viia ja mis läinuks kaasavas eelarves ettenähtud 80 000 eurost kallimaks.

Ujumiskohtade puhul täpsustati asukohta ja pandi hääletusele konkreetsed paigad.

Ellu viiakse üks või mitu enim hääli kogunud ideed, mis mahuvad 80 000 euro piiresse.

Hääletamiseks tuleb minna veebikeskkonda Volis. Otsuse saab teha ainult elektrooniliselt, tuvastades ennast isikut tõendava dokumendi abil.

Hääletusvooru pääsenud ettepanekud eeldatava hinnaga

Kettagolfipark Loode-Pärnusse

(eeldatav hind 60 000 eurot)

MTÜ Discgolfiklubi Hole-In-One soovib rajada Pärnu linna Loode-Pärnusse täismõõtmelise tasuta kasutamiseks kettagolfipargi, mis sobiks kohalikele liikumisharrastajatele ja kus saaks korraldada tipptasemel võistlusi. Rail Balticu ehitamise tõttu kaob lähitulevikus Papiniidu silla lähistele rajatud Jõekääru disc golf’i park ning on vaja leida suure harrastajaskonnaga ja eriti noorte hulgas populaarsele spordialale uus asukoht Pärnu linnas.

Kogukonna permakultuuriaed Kihlepasse

(eeldatav hind 9890 eurot)

Eassalu-Neitsi kogukond soovib Kihlepas külaseltsi kõrvale tühermaale ja külamaja siseõue luua kogukonnaaia, mis on huvilistele aasta läbi avatud.

Kogukonna permakultuuriaed annaks igas vanuses loodushuvilistele võimaluse tiheasustusalast väljaspool oma peenramaa luua või uudistada, kuidas taim ühises peenras võrsub.

Avalik liikumis- ja õppelinnak Mai kooli õuealale

(eeldatav hind 27 000 eurot)

MTÜ Pärnu Mai Kool soovib parandada laste liikumis- ja ajaveetmisvõimalusi Mai kooli õuel avaliku liikumis- ja õppelinnakuga, mis toetaks õuesõpet. Koolivälisel ajal võiks ala olla kasutatav puhkealana ümberkaudsetes korruselamutes elavatele lastele ja nende vanematele, veetmaks lastega kvaliteetaega väljaspool siseruume igal aastaajal.

Lemmikloomapark Tammiste hooldekodu taha jõeäärsele luhale

(eeldatav hind 80 000 eurot)

Pärnu piirkondlik koerakasvatajate klubi soovib rajada Tammiste hooldekodu tagusele jõeäärsele luhale lemmikloomapargi, mis hõlmaks endas umbes kilomeetripikkust jalutusrada, kus oleks takistused lemmikule, meenutades seiklusrada, ja trenažöörid loomaomanikele. Kuna ala külgneb jõega, oleks võimalik sinna rajada koerte ujutamiskoht ja päästekoerte treeningupaik.

Lille park Rohu 96a kinnistule

(eeldatav hind 63 000 eurot)

Kohalik kogukond soovib rajada Rääma linnaossa linnale kuuluva võsastunud ala asemele pargi. Elamukvartali keskel maa-alal asub liigniiske võsastunud ala. Rohealal ei ole mõistlikku kasutust, pigem tundub see eemaletõukav ja ohtlik. Pargi rajamisega muudetakse kinnistu avatud ja üldkasutatavaks pargialaks nii piirkonna kui teiste Rääma linnajao elanike tarbeks.

Mänguväljak Papsaare külla Lõvi elamualale

(eeldatav hind 30 000 eurot)

MTÜ Lõvi Külaseltsi kogukonnal, kellel on oma külaplats hiljuti rajatud väikese spordiväljakuga, soovib ehitada juurde mänguväljaku eri vanuses lastele.

Mänguväljak Paikusele Koskla 14 kinnistule

(eeldatav hind 80 000 eurot)

Paikkonna elanike soov on Linnuriigis Koskla tänaval ajale jalgu jäänud korvpalliplatsi asemel näha hoopiski väikelastele mõeldud kummikattega mänguväljakut, mis elamupiirkonnas seni puudub. Mänguväljakul võiksid paikneda ronimissein, kiiged, liumägi, kaetavad liivakastid, pingid ja prügikastid. Turvalisuse tagamiseks tahetakse platsi ümber aedagi. Samuti loodetakse täiendada haljastust ja korrigeerida valgustust.

Sportimiskoht ja laste mänguväljak Raekülla Hirve ja Merimetsa tänava nurgale

(eeldatav hind 80 000 eurot)

Projekti eesmärk on luua Raeküla linnaossa Hirve ja Merimetsa tänava nurgale ehk niinimetatud Sepa platsile mitmefunktsiooniline tänapäevane sportimiskoht tänavakorvpalli ja rannavolle harrastajatele, välijõusaal ja mänguväljak väikelastele, et kogu pere spordist ja mängulisest tegevusest kujuneks ühine aktiivne ajaveetmine värskes õhus.

Ujumiskoht Kastani tänava lõppu

(eeldatav hind 50 000 eurot)

Pärnu linnavalitsus esitas kaasava eelarve hääletusele ettepaneku korrastada ujumiskoht Liiva asumis Kastani tänava lõpus.

Komisjon pani idee hääletusele, sest kaasavasse eelarvesse esitati mitu ettepanekut, mis puudutasid ujumiskohtade loomist Pärnu jõe äärde.

Ujumiskoht Saare tänava lõppu

(eeldatav hind 50 000 eurot)

Pärnu linnavalitsus esitas kaasava eelarve hääletusele ettepaneku korrastada ujumiskoht Raekülas Saare tänava lõpus.

Komisjon pani idee hääletusele, sest kaasavasse eelarvesse esitati mitu ettepanekut, mis puudutasid ujumiskohtade loomist Pärnu jõe äärde.

Ujumiskoht Veteranide parki.

(eeldatav hind 50 000 eurot)

Pärnu linnavalitsus esitas kaasava eelarve hääletusele ettepaneku korrastada ujumiskoht Papiniidu silla juures Veteranide pargis.

Komisjon pani idee hääletusele, sest kaasavasse eelarvesse esitati mitu ettepanekut, mis puudutasid ujumiskohtade loomist Pärnu jõe äärde.

Andmed: Pärnu linnavalitsus

Tagasi üles