iDeal kampaania

Minister tegi ettepaneku hakata Pärnu haiglaski koroonaviirust tuvastama

Sotsiaalminister Tanel Kiige juhtitud töörühm tegi ettepaneku tõsta regionaalset võimekust koroonaviiruse testimiseks.  

FOTO: Mihkel Maripuu

Sotsiaalminister Tanel Kiik saatis täna valitsusliikmetele ettepaneku koroonaviiruse levikut tõkestada. Ministri juhitud töörühm pani muu hulgas ette, et Pärnu haiglasse tuleks luua võimalus tuvastada koroonaviirust.

Samasugune võime tuleb peale terviseameti labori luua esimeses etapis Tartu ülikooli kliinikumi, selle loomist kaalutakse ka Ida-Viru keskhaiglasse.

“Tallinna kiirabi ja Lääne-Tallinna keskhaigla kiire tegutsemine eile (üleeile, toim) tuvastatud koroonaviiruse haigusjuhtumi lokaliseerimiseks näitas, et tervisesüsteemil on valmisolek viiruse edasist levikut tõkestada. Kuid peame olema valmis, et neid juhtumeid võib tulla veel,” ütles Kiik. “Eile kogunenud töörühm pidas vajalikuks tõsta veel kõigi pädevate asutuste valmisolekut ja võimet ning tõhustada teavitustööd. Ühtlasi leiti, et kõikjal avalikes ruumides võiks saada käsi desinfitseerida.”

Samuti pidas töörühm vajalikuks paigaldada Tallinna lennujaama ja Tallinna vanasadamasse termokaamerad, et tuvastada riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalikke haigestunuid, keda suunata tervisekontrolli. Peale selle kutsub sotsiaalministeerium kokku rahvusvaheliste reisijate vedude töörühma.

Töörühm toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast saabunud inimesed võiksid kokkuleppel tööandjaga jääda töölt kaheks nädalaks eemale, jälgimaks tervist. Haigestumiskahtluse korral tuleks võtta ühendust peretohtriga või helistada perearsti nõuandetelefonil 1220.

Koolivaheaja pikendamist või haridusasutuste sulgemist ei pidanud töörühm põhjendatuks. Igal haridusasutusel on siiski õigus teha muudatusi õppekorralduses. Töörühm toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast tulnud õpilastele võiks lubada koduõpet kahe nädala jooksul pärast saabumist.

Samuti toetas töörühm välisministeeriumi ja terviseameti soovitusi mitte reisida koroonaviiruse riskipiirkondadesse (eeskätt Hiina, Põhja-Itaalia, Iraan, Singapur, Jaapan, Lõuna-Korea) ning vaadata oma reisivajadus üle.

Kultuuri- ja spordiürituste piiramist või keelamist ei pea töörühm praegu põhjendatuks. Ürituste korraldajatel soovitatakse lähtuda rangematest hügieeninõuetest, sealhulgas luua käte desinfitseerimise kohti.

Sotsiaalministeeriumi ja terviseameti eestvedamisel täpsustatakse varude, eeskätt raviasutuste tegevusvarude (desinfektandid, kaitsevahendid, ravimid) täiendamist. Töörühm tegi ettepaneku katta lisameetmete (termokaamerad, isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid, lisatööjõud) rakendamisest tingitud kulud.

Töörühma koosolekul osalesid sotsiaal-, sise-, välis-, haridus- ja teadus-, kultuuri-, kaitse-, rahandusministeeriumi, terviseameti, haigekassa, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti eksperdid.

Valitsus arutab töörühma eeteid esmaspäeval, 2. märtsil.

Tagasi üles