Video ⟩ Sindis langes jõge poolitanud tõkketamm

Kuigi Sindi paisutammi lammutamisest on möödunud juba pea poolteist aastat, askeldatakse selle kunagises asukohas jätkuvalt usinasti. Eelmisel nädalal eemaldati seal jõge poolitanud tõkketamm ja vesi voolab taas ühtses sängis.

Keskkonnaagentuuri projektijuhi Külli Tammuri selgituse kohaselt kulus kevadtalvine aeg peamiselt kärestiku ehitamisele ja ala oli piiratud sellal ajutise tõkketammiga.

“Sauga-poolsel jõekaldal ehitati kärestikku ja rajati kaldakindlustust, Sindi pool tehti aga algust juba heakorra- ja haljastuse eeltöödega,” rääkis Tammur.

Keskkonnaagentuuri videolõik võtabki kokku kolme kuu töö.

Nüüd tuleb veel lõpetada kärestikul viimased tööd ja korrastada kaldaalad. Seejärel algab kalade kudealade rajamine.

“Väga loodame, et saame kõigi töödega oktoobri lõpuks ühele poole,” märkis Tammur. “See eeldab mõistagi head koostööd ilmaga.”

Sindi pais asus Pärnu jõe suudmest 14 kilomeetri kaugusel, olles vee-elustikule ületamatu ja blokkides rändel kaladele 90 protsenti Pärnu jõestiku kude- ja elupaikadest. Olukord lahendatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi abil.

Sindi paisu avamine kalade rändeks on osa toetatavast projektist “Pärnu jõestiku elupaikade taastamine”, mida riik keskkonnaagentuuri eestvõttel ellu viib.

Tagasi üles
Back