Keskkonnaamet pakub talviseid õppeprogramme

Talv.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Kuni märtsikuu lõpuni saavad lasteaiad ja üldhariduskoolid keskkonnaametilt tellida talviseid õppeprogramme.

„Talvine loodus pakub meile avastamiseks mitmekesiseid võimalusi, kusjuures peale vahetu looduse tundmaõppimise pöörame seekord tähelepanu keskkonnakasutusele,“ ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. Ette valmistatud programmid käsitlevad näiteks maavarasid, jäätmekäitlust, veekaitset, kaasaegseid tehnoloogiaid, looduskaitset, elukeskkonna planeerimist.

Keskkonnaameti programmid on toeks üldhariduskoolide ja lasteaedade õppetööle, võimaldades seostada õpitud teadmisi igapäevaeluga. Programme viivad läbi keskkonnahariduse spetsialistid, kes ootavad õpilasi keskkonnaameti looduskeskustes või tulevad ise koolidesse ja lasteaedadesse.

Õppeprogrammides osalemine on tasuta. Keskkonnaamet saab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel kompenseerida ka igas maakonnas mingi arvu koolide ja lasteaedade bussisõite programmidele kuni 127 euro ulatuses.

2011. aastal viis keskkonnaamet läbi 1333 õppeprogrammi, kus osales 27 529 õpilast. „2012. aastal on meie prioriteet arendada uusi ja täiustada olemasolevaid keskkonnakasutuse teemalisi õppeprogramme, milles põhirõhk on tasakaalu hoidmisel inimlike soovide ja keskkonnaga seotud võimaluste vahel,” ütles Kivistik.
 

Tagasi üles