Võlgnikule hapet näkku visata ähvardanud pensionär pääses kriminaalasjast

Asitõendina kuulus hävitamisele liitrine plastpudel kirjaga “akuhape”.

FOTO: Toxic Walker/Cc By-sa (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Pärnu maakohus lõpetas kokkuleppel kriminaalmenetluse mehe suhtes, kes oli korduvalt ähvardanud võlgnikule hapet näkku visata.

Maakohus lõpetas eelmisel nädalal oportuniteediga kriminaalmenetluse 1953. aastal sündinud Urmase suhtes.

Kriminaalasjas esitati Urmasele kahtlustus selles, et ta 2018. aasta jaanuarist septembrini ähvardas Pärnu linnas teisele inimesele korduvalt hapet näkku visata ja seeläbi talle tervisekahjustusi tekitada. Kannatanu sõnutsi oli tal alust karta ähvarduste täideviimist, sest Urmas oli talle näidanud topsi, mille sees olevat olnud hape.

Tervisekahjustuse tekitamisega ähvardamise eest, kui on põhjust karta, et ähvardus täide viiakse, saab karistada rahatrahvi või kuni aastase vangistusega. Samuti esitati Urmasele kahtlustus vägistamist käsitleva paragrahvi järgi, kuid kuna kohtueelses menetluses ei olnud võimalik koguda küllaldaselt süütõendeid, lõpetati selle kahtlustuse suhtes kriminaalmenetlus.

Möödunud nädalal esitas Lääne ringkonnaprokuratuur Pärnu maakohtule taotluse lõpetada kriminaalmenetlus oportuniteediga, mis tähendab lõpetamist avaliku huvi puudumise korral, kui süü ei ole suur.

Kohus leidis asja vaagides, et Urmase süüd võib pidada väikseks, samuti oli otsuse tegemise ajaks maksekäsu kiirmenetluse otsusega kannatanult kahtlustatava kasuks välja mõistetud konflikti aluseks olnud võlg. Samuti ei olnud poolte vahel teadaolevalt esinenud hiljem konflikte. 

Kohtunik märkis ka, et kriminaalmenetluse puudub avalik menetlushuvi ja Urmasele pole kuritegude toimepanemine elustiil. Tegemist on hoopis pensionäriga, kes on oma süüd tunnistanud ja selgitanud teo toimepaneku asjaolusid.

Siiski peab Urmas riigituludesse maksma 500 eurot.

Tagasi üles