Keskkonnaamet lisab õpitahet

Talvise koolivaheaja järel saavad lasteaiad ja üldhariduskoolid keskkonnaametilt tellida talviseid õppeprogramme, neist 16 on Pärnumaa nimekirjas.

“Talvine loodus pakub meile avastamiseks mitmekesiseid võimalusi, looduse vahetu tundmaõppimise kõrval pöörame seekord tähelepanu keskkonnakasutusele,” märkis keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonnajuhataja Maris Kivistik.

Õppetööd toetavad ja ettevalmistatud programmid käsitlevad maavarasid, jäätmekäitlust, vee- ja looduskaitset, elukeskkonna planeerimist, nüüdisaegseid tehnoloogiaid. Keskkonnahariduse asjatundjad kohtuvad õpilastega kas keskkonnaameti looduskeskustes või tulevad kooli või lasteaeda kokkulepitud ajal kohale ja õppeprogrammides osalemine on tasuta.

 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega on igas maakonnas võimalik talvises õppeprogrammis osalejatele hüvitada lastele vajalikke bussisõite, kuid seda vaid teatud arvul ja kuni 127 euroga.

Pärnumaa talviste õppeprogrammide nimekirjas on valikuvõimalus looduskaitsest ja jäätmete sortimisest energia säästmise ning hüljeste eluviisideni saartel. Soomaa rahvuspargis võib teha “Koprapere aastaringil” talvise õppekäigu elurikkuse seoste tundmaõppimisel ja saada teada kopra kui tammiehitaja tähtsusest looduses.

Pärnumaa programmide juhendajad on keskkonnateenistuse Pärnu-Viljandi regiooni töötajad Merle Kiviselg ja Merike Palginõmm.

Tagasi üles