Eralastehoiul on roheline tee

MTÜ Pereabikeskus tahab koostöös Sauga vallaga avada Hirvepargi viimistlusjärgus majas lastehoiu.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu lähivaldades valitsevas lasteaiakohtade puuduses on teretulnud lastehoiuteenuse pakkujad. Vallad on valmis hoiuteenuse maksumuse lapsevanemale kas osaliselt või täielikult hüvitama, ent leidub neidki omavalitsusi, mis üldse lapsevanemaid ei toeta.

Audru valla kahe lasteaiamaja juhataja Jekatrina Kuru andmeil ei mahu tänavu sügisel Audru Männituka lasteaeda 18 last ja Papsaare lasteaeda kümme last. Sauga valla Jänesselja lasteaia juhataja Aina Alunurm märkis, et tänavu on lasteaiakohtade puudus eriti terav: vastu saab võtta 30 last, kuid 50 jääb kohata. Eriti palju on sõimedesse soovijaid.

Riik võiks appi tulla

Tammiste lasteaia juhataja Daily Harjaks lisas, et eelisjärjekorras võetakse nimekirja Sauga vallas elavaid lapsi. Järjekorras on praegu 45 last, neist pool Sindist, Torist, Pärnust või Paikuselt.

Paikuse lasteaia juhataja Eve Kalimulina andmeil saab lasteaed sügisel juurde võtta 37 mudilast, 22 jääb kohta ootama.

Sindi lasteaia direktor Viivi Palmissaar lausus, et lasteaeda mahub 42 last ja 30 jääb ootele. “See on raske küsimus. Riik võiks siin valdadele abikäe ulatada. Oli ju sündimuse tõstmine riiklik poliitika. Aga nüüd, kui lapsed sünnivad, on vanemad hädas, kui tahavad tööle minna,” rääkis Palmissaar.

Palmissaar on ühtlasi Sindi vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees ja teab, et sintlased ootavad pikisilmi lastehoiuteenuse ellukutsumist. Selle all mõeldakse koolitusloaga koolieelset eralasteasutust.

Detsembris kinnitas Sindi volikogu määruse, mis sätestab lastehoiuteenuse rahastamise korra Sindi linna eelarvest. Linn tahab sellega toetada vanemaid, kes lasteaiakoha puudusel viivad lapse eralastehoidu.

Ka Paikuse vallavolikogu kiitis heaks koolieelse eralasteaia toetamise korra. Toetust makstakse vallavalitsuse ja eralasteaia vahel sõlmitud finantseerimislepingu alusel.

Samuti ilmnes volikogu arutelul, et eralasteaia või -lastehoiu tegijal oleks vallas roheline tee.

Lastepuudust pole

Koostöös Sauga vallavalitsusega avab suvel Hirvepargi elurajoonis lastehoiu MTÜ Pereabikeskus. Elamus Hirvela 9 tehakse viimistlustöid ja maja esimesele korrusele on plaanitud spetsiaalselt lastehoiu nõudeid ja vajadusi arvestavad ruumid. “Lapsevanemate huvi on päris suur,” märkis MTÜ Pereabikeskuse juhatuse liige Ulvi Nõmm. Hoidu saab võtta kuni 13 mudilast ja see on avatud varahommikust hilisõhtuni. Viis päeva nädalas avatud hoiu täiskoha hind on 213 eurot, millest Sauga vald kompenseerib oma elanikele 66 protsenti.

Audrus eramus tegutseb lastehoid Pesapuu, mis mahutab kümme last. Pesapuu on töötanud poolteist aastat ja lastevanemate huvi selle vastu on olnud suur. Audru vald hüvitab peredele üle poole hoiukoha maksumusest.

Pärnus tegutseb kolm lastehoiuteenust pakkuvat ettevõtjat: Titutriinu laste päevahoid, Pessa lastehoid ja Põnnila. Titutriinu üks omanikke Kauni Sillat lausus, et on valdu, mis tasuvad kogu lapsehoidmise kulu, ja neid, mis maksavad sellest üle poole. “Ainus omavalitsus, mis ei maksa, on Pärnu linn,” märkis ta.

Tagasi üles