Sauga vallas alustas tegevust lastehoid

MTÜ Pereabikeskus avas Sauga vallas lastehoiu.

FOTO: Erakogu

MTÜ Pereabikeskus avas sel nädalal koostöös Sauga vallaga Hirvela tänavas, mänguväljaku vahetus läheduses esimese, kuni 13 last mahutava lastehoiu.

MTÜ Pereabikeskus avas Sauga vallas lastehoiu.

FOTO: Erakogu

MTÜ Pereabikeskuse juhatusse kuuluva Toomas Toimeta jutu järgi on laste päralt avarad ja lapsesõbralikud ruumid, mis on planeeritud spetsiaalselt lastehoiu nõudeid ja vajadusi silmas pidades.

Pereabikeskuse lastehoid tegutseb lapse sotsiaalset arengut soodustava liitrühma ehk pererühmana, kus lapsed kasvavad nagu õed ja vennad. „Sellise lähenemise üks suur eelis on, et eri vanuses lapsed õpivad omavahel suhtlema ja sõbrunema, üksteist toetama ja aitama,“ rääkis Toimeta ja lisas, et lastehoidu on oodatud 1,5-7aastased lapsed.

Toimeta ütlust mööda tegelevad pereabikeskuse lastehoius lastega rõõmsameelsed ja avatud südamega lapsehoidjad, kellel on erialane haridus ja pikk töökogemus. Peale Eesti riigis nõutava koolituse lapsehoidmise jaoks on töötajatel läbitud nii mõnigi toetav koolitus tööks lastega, näiteks Gordoni pereteraapia, mänguterapeutilised tehnikad, loovteraapia jm.  

„Pererühmas kujuneb lapse koostöövalmidus ja empaatiavõime, areneb suhtlemisoskus erivanuseliste kaaslastega,“ kirjeldas Toimeta. „Laps kasvab teadmisega, et saab julgustust ja tunnustust nii vanematelt, noorematelt kui ka täiskasvanutelt. Nii õpib laps ise otsustama ja valikuid tegema ning endast erinevate inimestega arvestama.“

Toimeta rõhutas, et lapse tulevase koolivalmiduse juures on väga olulised sotsiaalne küpsus ja adekvaatne enesehinnang, mille arendamise parimaks keskkonnaks peetakse pererühma.

„Kasutame oma töös lastega palju seostatud tegevust: ühte tegevusse on põimitud eri valdkonnad, mida saadavad kõne, seletused, loendused ja vaatlused, neid teadmisi kinnistatakse käelise tegevusega,“ selgitas Toimeta.

Lapsed on erinevad ja nende areng erinev. Selliste tegevuste kaudu avanevad Toimeta sõnade kohaselt laste tugevad ja nõrgemad küljed ning koos lapsevanemaga üritatakse leida võimalusi lapse aitamiseks, julgustamiseks ja arendamiseks. Mänguliste tegevuste kaudu õpetatakse last endast väiksematega arvestama, neid aitama ja hoidma, koos õpitakse igapäevaseid praktilisi tegevusi ja jõukohaseid koduseid töid.

Lastehoid on avatud varahommikust kuni õhtuni, et ka linnas tööl käiv vanem saaks oma lapse hoidu tuua.

„Oleme avatud koostööks lastevanematega, kes võivad igal ajal lastehoiu tegemistes osaleda, ettepanekuid teha või muul moel kaasa lüüa,“ lubas Toimeta ja rõhutas, et koostöö koduga on lapse arengu seisukohalt väga oluline.

Tagasi üles