Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine

Esplanaadi 10 hoone.

FOTO: Ants Liigus

Enne, kui 21. märtsil asub Pärnu linnavolikogu otsima kompromisslahendust OÜ Herderiga, võiks mõelda Esplanaadi 10 sundvõõrandamisele.

Kinnisasjade sundvõõrandamine on kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitamise eest.

Herder ei esitanud lepingust taganemist mõistliku aja jooksul. Küllap sai pikapeale Herderi omanikule selgeks, et masu oli kätte jõudnud ja ehitustegevusest-arendusest poleks nii või teisiti asja saanud. Eks hea nõu oli varnast võtta, tuli hakata Pärnu linnvalitsust santažeerima sellega, nagu oleks varjatud infot selle kohta, et kinnistu asus muinsuskaitse alal.

See on avalik info ja igale inimesele kättesaadav, rääkimata kinnisvara arendajatest.

Kui pakkuda ebaausale kinnisvaraarendajale kompromisslahendust, mis oleks maksumaksja raha kinkimine Herderile ükskõik millises summas ja kinnistu jätmine Herderile, siis oleks see kuritegu linnarahva vastu.

Herder ei ole heaperemehelik omanik.

Tänaseks on Herder lasknud Esplanaadi 10 kinnistul asuva hoone laguneda. Ekspertidel on võimalus määrata selle hoone väärtus.

Kui läheb hüvitamiseks, siis mitte sentigi enam!

Mina olen linnakodanik, olen maksumaksja.

Mina ei ole jurist, kuid minu õiglustunne on riivatud kui kompromisslahenduse saavutamiseks Herderiga kulutatakse linnakassast raha erahuvide nuumamiseks.

Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, siis sundvõõrandaksin ma Pärnu linnale tüliõunaks olnud kinnistu.

Tagasi üles