Jakobsoni konkurss toimub 25. korda

FOTO: PP

Pärnumaa populaarseima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase selgitab taas välja Carl Robert Jakobsoni konkurss, mis toimub 25. korda. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 11. juuli.

Tellijale

Kurgja talu rajaja, ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe nimelise konkursiga väärtustab Pärnumaa nende põllumeeste, haridus- või kultuuritegelaste tegevust, kes on vähemalt viimased kümme aastat andnud suure panuse oma valdkonna ja üldisemalt kogu maakonna edendamisse.

Konkurssi korraldab Carl Robert Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu maavalitsuse ja Pärnumaa omavalitsuste liiduga. Kandidaatide kohta võivad esildise saata töökollektiivid, põllu-, haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, liikumised, seltsingud, mittetulundusühingud.

Tagasi üles