Kindlustusfirma: majale langenud puu võis lükata pikali kes iganes

Pärnus Vanas pargis murdus 13. juulil kõrge pargipuu vastu Saksa tehnoloogiakooli fassaadi.

FOTO: Henn Soodla

Kindlustusfirma Seesam keeldub tasuma hüvitist Pärnu Saksa tehnoloogiakoolile eelmisel kuul kukkunud puu tekitatud kahju eest, väites, et pärast tormi viltuvajunud puu võis lükata pikali kes iganes.


Kooli ja kindlustusfirma vaidluseni jõudnud juhtum sai alguse 9. juulil, kui kuni 21 meetrit sekundis puhunud tormituul lükkas ühe Jalaka tänava alleel kasvanud pargipuu viltu. Neli päeva hiljem langes see maja peale. Puu oli ladvaga vastu koolimaja fassaadi langedes kriimustanud seinakrohvi, purustanud ühe akna sisemise klaasi, lömmi vajutanud vihmaveetoru ja kõveraks trepi kohale ehitatud katusvarje plekist serva.Kool lootis, et hoone fassaadile langenud puu tekitatud kahju korvab kindlustussumma, ent Seesami väitel pole puu kukkumine tormi vahetu tagajärg.Kindlustusfirma Seesam juristi Martin Petermanni vastusest Saksa tehnoloogiakooli pretensioonile saab lugeda, et mitu päeva viltu seisnud puu võis lükata ümber kes iganes.„Seesam on seisukohal, et antud juhtumi näol ei ole kahju tekkinud tormituulte vahetul tagajärjel, vaid 4 päeva pärast tormi,“ seisab kindlustusfirma juristi saadetud vastuses kooli pretensioonile. „Seega ei ole ka põhjuslik seos tormi ja tekkinud kahju vahel võimalik kindlaks teha, sest viltuse puu võis kes iganes pikali lükata. Seega puu kukkumist 4 päeva pärast tormi ei ole võimalik siduda enam tormituultega.“Kindlustusfirma hinnangul tekkis varaline kahju puu omaniku tegevusetusest, sest viltune puu kui ohuallikas tulnuks likvideerida.Saksa tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs lubas Seesami teenustest edaspidi loobuda.

Tagasi üles