Romantiline rannatee

Romantilise rannatee äärde jääb mitu supelranda, sealhulgas Matsirand.

FOTO: Henn Soodla

Romantiline rannatee (edaspidi RR) on teekond, mis viib rändaja mööda ligi 250 kilomeetri pikkust rannajoont Varblast Iklani või Iklast Varblani, põigetega Kihnu saarele ja sisemaale, kus on märgid Läänemere endisest rannajoonest.


Pärnu lahe partnerluskogu kaheksat valda (Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga, Audru, Tõstamaa, Koonga, Varbla ja Kihnu) ühendav ühine turunduskava sai alguse sellest, et aastaid otsiti ühist osa, mis võiks aidata kujundada piirkonnale mainet ja motiveerida ettevõtjaid.

Alguses oli ühine idee ranna- ja kalurikülade ning kalapüüdmise traditsioon. Samal ajal on kalapüük hääbumas ja kala vähe. Seega koorus arutelude ja kooskäimiste jooksul välja, et ühist rannajoont ja kogu kaunist piirkonda võiks turundada teises võtmes, miks mitte näiteks romantikavõtmes. Nii sündiski 2008. aasta kevadel romantiline rannatee.

RR ühendab endas teid ja radu, teenindusasutusi, kultuuri-, ajaloo ning loodusväärtusi ja -sündmusi, mis jäävad kaheksa valla piiridesse. Kõigil majutusettevõtetel on võimalik oma senisele kujundusele või tootearendusele lisada midagi romantikaga seonduvat, olgu siis menüüsse, tubade kujundusse või pakutavatesse pakettidesse.

Ettevõtjad võivad arendada tooteid ja tegevusi, millega toetada RRi ideed või millele saada sellest tuge. Külad, seltsid, organisatsioonid, vallad, ettevõtted ja üksikisikud saavad oma ettevõtmisi siduda RRi temaatikaga.

Leaderi programmi abiga töötame välja ühise stiiliraamatu ja kujunduse, korraldame koolitusi kohaliku toidu tootmisest ja tootearendusest. Anname välja tootekataloogi, käivitame e-poe ning avaldame marsruute ja pakette tutvustavad trükised ning kaardimaterjali.

Korraldame õppereise, osaleme messidel ja laatadel, testimaks ja kujundamaks välja lõplikku RRi ühisturundust ja katsetamaks meie tooteid tarbijaeelistuste leidmiseks.

Suurim probleem projekti käivitamisel on eeldatavasti inimeste kaasamine ja julgustamine. Projekti lõppedes on suurim oht jätkusuutlikkus, kestmine, e-poe iseseisev toimimine ja lisarahastuse leidmine. Kartusest üle-saamisele lisavad julgust entusiasm ja poolehoid, mida oleme tundnud siinsete ettevõtlike inimestega suheldes.

2010. aasta augustis on planeeritud korraldada "Hapukurgifestival", mis viitab piirkonna traditsiooniliste kurgisoolamisoskuste säilimisele. Kahe aasta pärast peaks RR olema Pärnu maakonna praeguste ja endiste mereäärsete valdade turismitoode.

Meie südamesoov on, et RRi külastajad saaksid armastusega pakutud teenuste ja südamest tulevate ideede põhjal valmistatud toodete ehedusest külastuselamuse. Parim, mis romantilisel rannateel võiks juhtuda, on, kui leitakse oma elu armastus.

Tagasi üles