Põhjakotka ja pärnakate konflikt jätkub

Suve hakul Tammiste vibustaadioni uksi lukustanud ja sõudeklubi Pärnu vara üle lugemas käinud Tallinna spordiselts Põhjakotkas peab end endiselt Pärnu mitme spordirajatise omanikuks, pärnakad pole aga sellega nõus.

Põhjakotkas kui Dünamo õigusjärglane väidab juhatuse liikme Mart Eduri suu läbi, et Tammiste vibustaadion ja endine Pärnu Dünamo sõudebaas Rääma tänaval on seitsmekümnendate aastate maakasutusaktile tuginedes nende omad.

Pärnu spordirahvas on solvunud, et meie sõudmisse ja vibusporti pennigi mitte investeerinud Põhjakotkas äkki peremeheks hakkas. Linnaametnikud jõudsid üllatavale järeldusele: et mingeid omandiõigust tõestavaid dokumente nähtud ei ole, saab linn algatada peremeheta vara võõrandamise protsessi.

Edur süüdistab pärnakaid

Põhjakotka spordikooli direktor Mart Edur ütles, et vaidlust, kes on vibustaadioni ja sõudebaasi omanik, ei saa olla.

“1993. aastal võttis Eesti riik erastamisagentuuri otsusega Dünamolt küll kõik varad ära, aga Dünamo kaebas asja edasi ning sai õiguse nii Tallinna linnakohtus kui 1998. aastal riigikohtus,” rääkis Edur.

Edur väitis, et maakasutuse akt kehtib ja kuigi Dünamo oli Tammiste vibustaadioni ning tollase Tööstuse tänava sõudebaasi hoonete vormistamisel hooletu, kuuluvad ehitisedki vaidluseta õigusjärglasele Põhjakotkale.

“Meil on ports omandiõigust kinnitavaid pabereid ja tööl inimene, kes materjalid ette valmistab. Pärnu linnal pole ühtki dokumenti, mis kinnitaks, et spordibaasid Pärnule kuuluvad,” väitis Edur.

Põhjakotka suhtumine kahte Pärnu spordibaasi on olnud siiski erinev. Vibustaadionil tegutseva klubiga Meelis ollakse lausa vaenujalal. Kõige krooniks kaebas Edur Meelise eestvedaja Leili Kuke peale, et see aastakümneid Pärnu vibulaskjatele koduks olnud, aga nüüd väidetavalt Põhjakotkale kuuluvas majas sees käis, ja Pärnu vibutreener sai selle eest trahvi.

“Meelis vedas Põhjakotkast rahaküsimustes inetult alt,” ütles Edur. “Ma olen neile vibuspordi jätkamiseks igasuguseid lahendeid pakkunud, aga nad pole mu kontaktiotsinguile isegi vastanud. Vibumaja on Põhjakotka bilansis ja aktiga minu vastutada, seega pean omandi puutumatuse eest hoolt kandma.”

Sõudebaasis on Põhjakotkas ettevaatlikumalt käitunud, otserünnaku asemel hoonete pildistamisega piirdunud.

Sportlased on solvunud

Vibuklubi Meelis treener Leili Kukk on endiselt nördinud, et keegi, kes Tammistesse sentigi pannud pole, karmilt käsutama ja keelama kukub.

“Märtsi lõpul esitas Edur ultimaatumi, et meil tuleb nii Tammiste majast kui vibuplatsilt viivitamatult lahkuda,” meenutas Kukk. “Põhjusena esitati, et Põhjakotka spordikool lõpetas Pärnu sportlaste initsiatiivil ajutiselt vibulaskmise arendamise.”

Kukk oli seda meelt, et seni, kuni omandivaidlus kestab, ei tohiks sporditegevust takistada, uksi lukustada ja politseis kaebamas käia.

Sõudeklubi Pärnu baasi juhataja Arvo Loorits oli konfliktist rääkides tunduvalt ägedam: “Kümme aastat tagasi andis Dünamo kõigile meie baasi inimestele eesotsas tipptreener Mihkel Leppikuga tööraamatud kätte ja ütles, et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Kahevõistlusele ja vehklemisele leiti raha, sõudmine lendas aia taha. Nüüd siis, kui sõudjad taas tõusuteel on, hakatakse kõvadeks peremeesteks! Meil on Eduri ja kompanii vastu kõva okas südames.”

Linn võib baasid omale võtta

Pärnu abilinnapea Margus Tammekivi ütles, et omavalitsus saab, tõsi küll, arvatavasti läbi kohtuprotsessi õigusliku aluseta püstitatud ehitised võõrandada.

“Linnavarakomisjon võttis seisukoha, et tuleb algatada spordiühingute vormistamata vara kõigepealt peremehetuks tunnistamise protseduur ja siis need maad ning rajatised linna bilanssi võtta,” rääkis Tammekivi.

Abilinnapea, kes on hariduselt jurist, toonitas, et kindlasti siin Põhjakotkaga kohtus vaidlemisest ei pääse.

Pealinna meestel on ju küll maakasutuse akt, aga maad saavad nad erastada üksnes siis, kui sel maal asub neile kuuluv seaduslik ehitis. Paraku pole ei vibustaadioni ega sõudebaasi hooned seaduslikult püstitatud.

Sõudeklubi Pärnu presidendi ühiskondlikku ametit pidav Tammekivi väitis, et on muret kurtnud Eesti sõudeliidu presidendile Tarmo Kõutsile ja kuulnud temalt arvamust, et sõudebaasi omanik peaks olema Pärnu linn, mitte renti nõudev Põhjakotkas.

Tagasi üles