Jõõpre ja Lavassaare noored väisasid Ida-Virumaad

Hetk Pärnumaa ja Ida-Viru 4H noorte kohtumisõhtult.

FOTO: Erakogu

4H Jõõpre ja Lavassaare klubi esindajad lõid projekti „Noored ja ääred“ kaudu kaasa õpilasvahetuses ja veetsid töise nädala Ida-Virumaal külas Muraka ja Kurtna klubi liikmetel.

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamise raames riigikantselei ning haridus- ja teadusministeeriumi algatatud projekt „Noored ja ääred“ võimaldab enam kui tuhandel noorel külastada oma eakaaslasi Eesti eri paikades, tutvuda sealse eluolu ja vaatamisväärsustega ning üheskoos arutleda huvitavatel teemadel. Jõõpre ja Lavassaare klubi liikmete õpilasvahetust korraldasid õpetajad Ivi Sutt ja Ülle Varik ning Ida-Virust Marika Markus.

Selle ettevõtmisega tahetakse suurendada noorte omaalgatust, ettevõtlikkust ning kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist.

„Noored ja ääred“ projektis osalemiseks peavad noored omaalgatuslikult välja valima sihtkoha ja koos vastuvõtvate eakaaslastega leppima kokku kohapealse tegevuse. Eesti 4H Virumaa piirkonna Muraka ja Kurtna klubi liikmed kutsusid sõpruskohtumisele Pärnumaa noored. Eelnevalt kohtuti Eesti 4H suvepäevadel ja tekkis vastastikune huvi üksteise tegemiste vastu.

Noored moodustasid töörühmad ja jagasid, kes mille eest vastutab. Noortevahetuse käigus tutvusid klubi liikmed kohalike tavade ja kultuuriga  muusika, söögitegemise, mängude, ajaloo ja vaatamisväärsustega kaudu. Toimus arutelu konkursi võtmeteemal „Mida teha, et Eestis oleks veel parem elada“.

Eriliselt jäi meelde ringsõit noortekeskuse piirkonnas kohalike noorte väljavalitud kultuuri- ja vaatamisväärsuste juurde ning nende tutvumine koos Kurtna 4H klubi liikme Ragnar Dietrichi ja Kurtna noortekeskuse juhataja Marika Markusega.

Eeloleval nädalavahetusel paneme kokku reisijuhi vaatamisväärsustest läbi noorte silmade, mis oli ka üks projektile toetuse saamise tingimus. Laupäeval osalesime Eesti 4H tänupäeval teatris Endla. Samuti otsustasid Jõõpre kooli 4H liikmed kutsuda külla Virumaa piirkonna noored.

Tagasi üles