Arhitektuuritöötoad õpetasid märkama ümbritsevat ruumi

Arhitektuuritöötuba vedanud Kaire Nõmm koostöös kolleegidega on projekteerinud Pärnusse kesklinna koolide võimla. Foto on illustreeriv.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Koidula gümnaasiumis toimusid arhitektuuri töötoad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Töötoad korraldas Eesti arhitektuurikeskuse arhitektuuri huvikool ja neid juhatasid arhitektid Kaire Nõmm ja Kadri Klementi.

Töötubadest võtsid osa õpilased Koidula gümnaasiumist, ühisgümnaasiumist, Vene gümnaasiumist ja Ülejõe gümnaasiumist. Arhitektid rääkisid arhitektuuri olemusest ja uurisid, mida arvavad õpilased ehitusega seonduvast.

Praktilise ülesandena pidi põhikooli töötuba ehitama mõtestatud ja püstiseisva torni. Gümnasistide töötuba tegi grupitööd ja pidi kujutama end tellija, arhitekti ning ehitaja rollis. Praktilise tööna valmisid  valgusprobleeme käsitlevad ruumid.

Töötubasid läbiviivad arhitektid olid nõus vastama mõnele küsimuselegi.

Kuidas olete arhitektuuriga seotud?

Arhitektiks õppisime mõlemad Eesti Kunstiakadeemias ja täiendasime  end lisaks välisülikoolides.

Mõlemad töötame arhitektina, Kaire töötab Kavakava büroos ja Kadri b210-nimelises büroos.

Kaire on ka oma koduvallas(Hiiumaal) ehitusküsimustega tegelev ametnik.

Milliseid hooneid olete projekteerinud?

Projekteerinud oleme nii väiksemaid rajatisi, eramaju kui ka suuremaid avalikke hooneid.

Näiteks Pärnusse on Kaire koostöös kolleegidega projekteerinud kontserdimaja ja seda ümbritseva linnaruumi (Aida ja Põhja tänav koos Martensi väljakuga) ja kesklinna koolide võimla.

Kadri on koostöös kolleegidega projekteerinud sellise keerulise nimega asutuse nagu Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse hoone.

Mis on töötubade eesmärk?

Me kõik liigume iga päev inimese loodud/kujundatud ruumis, kuigi me sellele väga tihti erilist tähelepanu ei pööra ega mõtle selle eri osadele. Töötubade eesmärk on panna noori märkama neid ümbritsevat ruumi ja mõtisklema selle üle, milline see ruum võiks olla.

Igale inimesele tuleb kasuks oskus iseloomustada oma ootusi ruumile, märgata ruumi võimalusi, mõelda ja väljendada oma soove muutuste osas, oskus lugeda jooniseid jne.

Nii on näiteks lihtsam leida endale sobiv keskkond elamiseks ja töötamiseks ning seejuures märgata, mida linna üld- ja detailplaneeringud nendes piirkondades kavandavad.

Maja, arhitektuuri olulisus sinu enda jaoks?

Arhitektuur on inimest ümbritsevat keskkonda kujundav ja mõtestav eriala, seega on see oluline meile kõigile. Mida paremini seda mõistame, seda paremat keskkonda oskame soovida, ette kujutada, luua. Selleks ei pea olema tingimata arhitekt, kuna arhitektuur sünnib koostöös väga paljude osapooltega.

Mida peaks silmas pidama õpilane, kes tahab oma elukutset siduda arhitektuuriga?

Kes soovib oma elukutsevaliku siduda arhitektuuriga, sellele tuleb kasuks peale joonistamise ja joonestamise oskuse lihvimise olla avatud ja uuriva loomuga ning mitme eri valdkonna toimetamistega kursis olla.

Tagasi üles