Vene ja Paikuse kool arendavad sõprussuhteid

Vene gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli õpilased said taas kokku sõbrapäeval.

FOTO: Erakogu

Kui Pärnu Vene gümnaasiumi 6.b klassi õpilased koos oma eesti keele õpetajate Merle Taggu ja Jelena Valteriga bussist maha astusid, ootas Paikuse põhikooli vene keele õpetaja Eve Tannebaum neid juba kooliuksel. Taaskohtumine sõbrapäeval oli eelmisel kohtumisel kokku lepitud.

Vene gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli õpilased said taas kokku sõbrapäeval.

FOTO: Erakogu

Vene gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli õpilased said taas kokku sõbrapäeval.

FOTO: Erakogu

Kahe kooli esimene kokkusaamine toimus juba oktoobrikuus, siis külastas Paikuse kooli 6. klass Vene kooli. Vene gümnaasiumi eesti keele õpetaja Jelena Valteri eestvedamisel tutvuti koolihoonega ja toimus esimene kohtumine 6.b klassiga. Eesmärgiks oli seatud esimest aastat vene keelt õppivate Paikuse kooli õpilaste vene keele suhtlemisoskuse ja sõnavara laiendamine, aga ka sõprussidemete loomine ja vastastikune suhtlemine.

Vene gümnaasiumi kuuendikud tutvustasid end, rääkisid vene eesnimede mitmekesisusest ja tähendustest, üheskoos tehti intervjuu, kus eesti kooli õpilased said proovida oma esmaseid vene keele oskusi. Õpiti vene keeles ära  tore lastelaul ja suheldi maiustustelaua taga juba kahes keeles. Kohtumise lõpus saigi kokku lepitud, et tuleb teha vastukülastuskäik ning viia vene kooli õpilased tutvuma eesti kooliga.

Kokkusaamine sõbrapäeval Paikuse koolis oli oodatud. Meid võeti vastu juba uksel, kust juhatati edasi algklasside maja hubasesse saali. Vene kooli lapsed jagati kaheks ning kuuendike Cirsika ja Erose eestvedamisel tutvuti Paikuse kooliga. Iga klass, kuhu sisse vaadati, võttis meid soojalt vastu.

Vene keele kabinetti sisse astudes anti vene kooli poistele näppu laulusõnad ja koos lauldi maha tore venekeelne lastelaul. Elamust pakkus tööõpetusklassidega tutvumine, kus näidati mitmesuguseid õppimisvõimalusi. Lõpuks peeti kooli saalis maha ühislaulmine sõprusest nii eesti kui vene keeles. Korraldati lõbusaid võistumänge ja kinnitati sõprussidemed nimedega ühispildil. Tehti fotosid ja maiustati Paikuse kooli laste tehtud uhke pidulaua taga. Omavahel suheldi eesti keeles, mille mõistmine ei teinud vene kooli õpilastele raskusi.

Kohtumine pakkus elamuse. Paikuse koolist lahkuti sooviga taaskohtuda aprillis.

 Paikuse põhikooli vene keele õpetaja Eve Tannebaum koos Vene gümnaasiumi eesti keele õpetaja Merle Tagguga peavad plaani minna sõpruskohtumistelt edasi ühisõppimisele. Eesmärgiks tahaks seada ühised keeletunnid, kus kordamööda nii eesti kui vene kooli lapsed õpetavad üksteisele keelt kindlaksmääratud teemade kaudu. Nii areneksid õpilaste keeleoskus, suhtlemisoskus, esinemisjulgus ja õpetamisoskus.

Sõprusele on algus tehtud, keeleõppimine ootab ees. Loodame, et alustatu toob kasu ja avab uksed üksteisemõistmisele ja omavahelisele suhtlemisele ka väljaspool kooli, keelt valimata.

Tagasi üles