Rail Balticu töögrupp otsib lahendust KSH programmi kinnitamiseks

Raudteeühenduse Rail Baltic juhtkomitee ja töögrupi ühisel kohtumisel anti ülevaade tööst trassivaliku võrdlustulemustega Pärnu- ja Raplamaal ning otsustati projektiga edasiminekuks leida koos keskkonnaministeeriumiga lahendus keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kinnitamiseks.

Juhtkomitee ja töögrupp tutvusid Rail Balticu raudteetrassi eelistuste kujunemise põhimõtetega ning Pärnu- ja Raplamaa raudteekoridori alternatiivide võrdluse tulemustega.

Võrdluses lähtuti keskkonnamõju strateegilise hindamise vahetulemustest nii loodus- kui inimkeskkonna osas, samuti tehnilisest teostatavusest, ehitusmaksumusest ja sotsiaal-majanduslikust tulust, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Tagasi üles