Karin Klaus: Mida teeksid, kui ...?

Karin Klaus.

FOTO: PP

Eesti Päevalehe laupäevalisas refereeriti uuringufirma Saar Poll riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringut, mille tellis kaitseministeerium kaardistamaks Eesti riigiga seotud hoiakuid.

Tellijale

Uuringu järgi usub enamik vastanutest (61%), et eeloleval kümnel aastal suureneb maailma ebastabiilsus ja sõjaliste konfliktide oht. Kümnendik usub, et maailm muutub turvalisemaks, ja veerand arvab, et olukord püsib muutumatu.

Eesti olukorra suhtes ollakse veidi optimistlikumad: 20% arvates siinne turvalisus suureneb, ent poole aastaga on 12% võrra suurenenud nende inimeste osakaal, kes pelgavad maailma sõjaliste konfliktide ohu suurenemist. Eestit ähvardavaks ohuks peeti küberrünnakuid (väga või küllaltki tõenäoliseks pidas neid 75%), mõne välisriigi sekkumist Eesti poliitika või majanduse oma huvides mõjutamiseks (64%) ja ulatuslikku merereostust (54%).

Tagasi üles