Saarde valda lisandus naabrivalve sektor

Saarde valda on moodustatud uus naabrivalve sektor, see hõlmab Tihemetsa alevikus Kooli ja Alevi tee äärseid majapidamisi ja osa Väljaküla külast, sektori vanem on Silvia Paluoja.

Tellijale

Kooli-Alevi sektori liitumislepingule kirjutasid alla MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Saarde vallavanem Andres Annast, politsei piirkonnavanem Rauno Lensment ja sektori vanem.

Naabrivalvega liitumine on kogukondlik algatus, et teha kõnealuses piirkonnas omavahelist tõhusat koostööd, olla tähelepanelikud piirkonnas toimuva suhtes ja vajadusel kaasata pädevaid ametkondi.

Tagasi üles