Eesti rahvuslipu heiskamine Pärnu Keskväljakul 24. veebruaril 1989

Trikolooride all läbi linna. Kelle lipp lehvib, selle käes on võim.

FOTO: Jaan Lippmaa ja Johannes Kassi erakogu

Jaanuaris 1989 hakkas Pärnumaa Rahvarinne (PRR), mis sisuliselt oli poliitilise võimu Pärnus üle võtnud, arutama, kuidas tähistada Pärnus Eesti Vabariigi 71. aastapäeva. Võeti vastu otsus teavitada avalikkust poliitilise võimu ülevõtmisest Pärnus ja heisata Eesti rahvuslipp. Kelle lipp lehvib, sellel võim.

Kujunes töögrupp Rahvarinde eestseisuse ja volikogu aktiivist. Mart Kenk Pärnu piimakombinaadist võttis omale kohustuse valmistada suur Eesti rahvuslipp, mis tuleks heisata alatiseks väärikale kohale Pärnus.

Kõigepealt otsustati koostöös Pärnu kultuuriklubiga (Olaf Esna, Valter Parve, Matti Vaga, Ingo Normet, Vaike Aller jt) leida lipule suurüritusteks sobiv ja väärikas paik. Koostöös Pärnumaa Rahvarinde juhatusega valiti asukohaks Endla teatri esine Keskväljak.

Tagasi üles