Kauaoodatud mägiveised jõuavad täna Pärnu rannaniidule

Mägiveised Manija saare roostikus.

FOTO: Henn Soodla

Täna lastakse Pärnus Mai rannaniidule 34 Šoti mägiveist, kes asuvad seal pilliroogu hävitama. Veised jäävad rannaniitudele seniks, kuni neile jätkub ninaesist.

Esialgu mai keskele planeeritud karjalaskepäev lükkus halbade ilmastikuolude ning mägiveiste napi ninaesise tõttu edasi. Samuti osutus mägiveiste niidule laskmine suvel ohtlikuks, sest Mai rannaniitudel ei ole loomadel päikesepaistelise ilmaga varjulist kohta, teatas Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Maria Murakas-Ollo.

Nüüdseks on loomade omaniku Georg Artma hinnangul pilliroogu söömiseks piisavalt, samuti on ilmastikuolud soodsad ja aeg mägiveiste rannaniidule lubamiseks küps.

Ligikaudu 10 hektarile asub pilliroogu sööma esialgu 34 mägiveist. Töö teostamise tingimused on määratud keskkonnaameti koostatud kaitsekorralduskavas, mis näeb ette, et rannaniite karjatatakse tulevikus väiksemate koplite kaupa.

Mägiveised on piiratud elektrikarjusega, samuti valvab loomi karjus. Karjaaiad niitudel paiknevad nii, et linnarahva kasutuses olevad mere äärde viivad jalgteed jäävad avatuks.

„Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniitude seisund on väga halb, niidud on roostunud ja võsastumas. Rannaniitude elupaigakomplekside soodsa seisundi saavutamisel on kõige tõhusam meetod karjatamine,“ lisas keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsilist Agu Leivits.

Pärnu rannaniitude hoolduseks taotles Artma raha keskkonnaametilt.

Artma on olnud keskkonnaameti pikaajaline partner ka Soomaa luhaniitude hooldusel.

Ettevõtja Georg Artma esitas möödunud aasta 4. novembril linnavalitsusele taotluse saada viieks aastaks Pärnu rannaniidu kaitsealal paiknevatele katastriüksustele kasutusõigus.

Pärnu kinnavalitsus otsustas 22. veebruaril anda Artmale tähtajaga 15.02.2010 kuni 31.10.2014 otsustuskorras tasuta kasutusse maa-ala kokku 56 hektari võsa ja pilliroo niitmiseks ning mägiveiste karjatamiseks.

Tagasi üles