Puisniidud – taastamist väärivad pärlid

Nedrema puisniit.

FOTO: Henn Soodla

Kui eestlane hakkab tutvustama ja kiitma oma kodumaad, märgib ta e-riigi ja Tallinna kilude kõrval enamasti ära puhta ja puutumata looduse, pidades silmas merd, metsa, soid. Väärtuslike maastike hulka kuuluvad poollooduslikud ehk pärandkooslusedki.

Tellijale

Poollooduslikud elupaigad on niidud, mis enamasti on tekkinud aastasadu tagasi metsaraie ja sellele järgnenud niitmise või karjatamise tulemusel.

Erand on rannaniidud, mis tekkisid merest vabanenud maale, kuid mille madalakasvulise rohustu säilimiseks on samuti vaja mõõdukat inimtegevust.

Tagasi üles