Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp otsib uusi liikmeid

FOTO: Pm

Eesti kultuurikapitali Pärnumaa ekspertgrupi praeguse kooseisu aeg hakkab taas läbi saama ja kultuurikapital otsib järgmise koosseisu liikmeid.

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on kultuurikapitali nõukogult maakonna kultuurile eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel, ütles Pärnumaa ekspertgrupi kontaktisik Eha Ristimets.

Ekspertgruppi kandideerijalt oodatakse oma maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist ja väga head orienteerumist vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest: kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport.

Kandidaate saavad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ja organisatsioonid, kelle põhitegevus on otseselt seotud kultuuri ja spordiga.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema kandidaadi CV ja kandidaadi tegevuse lühikirjeldus vastavas valdkonnas, kandidaadi kirjalik nõusolek, kandidaadi ja esitaja kontaktandmed. Ettepanekuid saab kultuurikapitalile esitada nii kirja teel kui e-postiga.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. aprill.

Tagasi üles