Elanikele ei meeldi Jannseni kaubasadama ehitusplaanid

Pärnu Sadam tahaks siit pakendatud kaupa vedada, osa elanikke on päri väikealuste või reisilaevade sadamaga.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu Postimehes 02.05.2015, 06.05.2015 ja 13.05.2015 avaldatud artiklid sisaldavad Pärnu Sadama kohta ebaõigeid faktiväiteid. Pärnu Sadam ei ole Pärnu linna ees võetud kohustusi ega antud lubadusi rikkunud ja on täitnud nõuetekohaselt Jannseni kaiga seonduvaid lepingulisi kohustusi.

Pärnu Sadam ei ole saanud Pärnu linnalt tasuta maad Vana-Pärnus, vaid on Roostiku 8 kinnistu linnalt ostnud. Samuti ei ole Pärnu Sadam linnaelanikke petnud või kuidagi nende huve või nõudmisi eiranud, vaid on leppinud Pärnu linnaga kokku Jannseni kail lahtise puistekauba laadimise, lahtise ladustamise ning sisse- ja väljaveo lõpetamise osas ning seda kokkulepet ka tähtaegselt täitnud.

Samuti on mainitud artiklites avaldatud valeinformatsiooni nii kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu 2001–2025, J. V. Jannseni 44, 46 ja 50a detailplaneeringu kui keskkonnamõjude strateegiliste hindamise vajalikkuse kohta koostatud ekspertarvamuse kohta.

Advokaadibüroo Rask, AS Pärnu Sadama nimel

Paljudele Ülejõe elanikele ei meeldi AS Pärnu Sadama kavatsus Jannseni kaubasadamasse hiiglaslikud kilehallid püstitada ja nad pelgavad, et elamute vahel asuva kaubasadama täishoonestamise tõttu halveneb nende elukeskkond.

Kuigi esmaspäeva õhtul J. V. Jannseni 44, 46 ja 50a kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalikul arutelul väitis üks inimestest, et sadam on selles kohas olnud juba alates põhjasõjast, võib Jannseni kaubasadamast tema praegusel kujul rääkida 1999. aastast, mil AS Reldor nõukogudeaegse piimakombinaadi hooned lammutas ja kai ehitas.

Tagasi üles