Pagulastele sobivaid elupindu pole kandikul ette tuua

Kuigi pealinnast vaadates on maal vabu elamispindu küll, vajavad riigikorra vahetumise ajal pooleli jäänud korrusmajad kas lammutamist või väga suurt investeeringut.

FOTO: Ants Liigus

Mägede taga pole aeg, kui Eesti võtab vastu esimesed Vahemere kriisi pagulased, kes paigutatakse elama eri kohtadesse ja kelle majutamise vastutus veeretatakse kohalike omavalitsuste õlule.

Tulevaks kolmapäevaks ootab sotsiaalministeerium vastuseid omavalitsuste juhtidelt oma kirjale pagulaste vastuvõtmise kohta. Esimese ülesandena nimetatakse selles pagulastele sobivate eluruumide leidmist.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna allkirjastatud läkituses nenditakse, et pagulastele sobivaid eluruume saab leida kohaliku omavalitsuse, eri koostööpartnerite või riigi omandis elamispindade ja üürituru võimalusi kasutades. Adressaadid peavad vastu tulema soovile anda esmast tagasisidet pagulaste vastuvõtuks valmisoleku ja vabade eluruumide olemasolu kohta 9. septembriks.

Tagasi üles