Ravimid põhjustavad tavaliselt kõrvaltoimeid

Kõik ravimid põhjustavad kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimeteta ravim ei ole tõenäoliselt ravim – suure tõenäosusega puudub sellisel tootel ravitoime, teatab ravimiamet.

Ravim lubatakse turule siiski ainult juhul, kui on kindel, et ravist oodatav kasu on suurem kui kõrvaltoimete risk. See selgub kliiniliste uuringute käigus.

Sellised enne müügiloa saamist toimuvad uuringud on siiski lühiajalised, nendes osaleb väike arv patsiente ja need on nii-öelda ideaalsed patsiendid, kellel ei esine ühtegi teist haigust, kes ei kasuta ühtegi teist ravimit ja kes võtab ravimit täpselt nii, nagu ette nähtud, jätmata ühtegi korda vahele.

Kliiniliste uuringute käigus tulevad välja tavaliselt suure esinemissagedusega ja lühiajalisel kasutamisel ilmnevad kõrvaltoimed.

Tegelikus elus ei ole patsient ideaalne, tal on kaasuvad haigused ja ta kasutab tihti teisigi ravimeid.

Tavapraktikas hakkavad seega ilmnema pikaajalisel kasutamisel tekkivad ja harvaesinevad kõrvaltoimed. Selgub kaasuvate haiguste mõju ja avalduvad koostoimetest tingitud kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimest tuleb rääkida oma raviarstile, kes edastab ravimiametile kõrvaltoime teatise. Kui mingil põhjusel eelistab patsient ise ravimiametile kõrvaltoimest teatada, palub amet raviarstilt andmeid, et lisateavet saada.

Tagasi üles