90 aastat tagasi

FOTO: PP

Pati vallanõukogu 23. novembril 1925 kinnisel hääletamisel 10 häälega 2 vastu, 1 erapooletusel otsustas: Pati vallas 1926 viina ja piirituse müük tarvilikuks tunnistada, see müük oma kätte võtta ja müüjaks palgata A. P.

Selle otsusega tahtsid Pati vallaisad teist suliseva allikat oma valla piirides avada, sest Pati Mõisakülas on juba restoraan olemas. Selle otsusega taheti nüüd ka Pati Ristiküla-Tõitoja elanikke rikastada.

Õnneks leidus mees, kes kümne mehe vastu välja astus ja nende otsusele kriipsu peale tõmbas, see on Pärnu aktsiisi valitsuse ülem A. K., mitte andes viinapoe avamise luba, põhjustel, et väikese Pati valla piirides juba alkoholi müügikoht on ja naabruses alla kümne versta, Kilingi-Nõmmes ja Laiksaare Mõisakülas juba viinapoed töötavad.

Tagasi üles