Paikuse põhikool - 20

Paikuse kool tähistab 20 aasta juubelit.

FOTO: Erakogu

Igal inimesel on oma tee - elutee, igal majal on oma lugu - ajalugu. Igal koolil on oma lugu - elulugu ...
 

Paikuse põhikool on noorim kool maakonnas. Kummaline on tagantjärele mõelda, et 20 aastat tagasi oli Paikuse paik, kus ei olnud oma kooligi. Õigemini oli Paikusel kool, mida eriti meenutada ei tahetagi – erikutsekool nr 2.

Tänu tollase külanõukogu esimehe Aime Kääratsi aktiivsele tegutsemisele toimus 3. septembril 1990 Paikuse külanõukogu saalis Paikuse algkooli avaaktus. Õppetööd alustas 5 klassi 76 õpilase ja 7 õpetajaga. 18. detsembril koliti oma majja ja see päev on kooli sünnipäev.

20 aastat on lühike aeg, kuid Paikuse põhikooli iseloomustab tormiline areng. Väikesest algkoolist on saanud 404 õpilasega suurim kool maakonnas.

Aastate jooksul on kool tundnud vallavalitsuse tugevat tuge ja mõistvat suhtumist. Valminud on kooli söökla, raamatukogu, tänapäevase kattega koolistaadion. Endisest EPT garaažist sai tööõpetusmaja, millest on kujunenud Paikuse huvikool. Eelmisel aastal avasime uue ja valgusküllase algklasside maja. Moodsad õppimis- ja õpetamistingimused on tänapäeva kooli iseenesestmõistetav osa, aga koolile annavad näo ikkagi õpilased ja õpetajad.
Igal koolil on oma eripära: Paikuse põhikoolis õpivad inglise keele erirühmad keelt süvendatult alates 5. klassist, infotehnoloogiat õpitakse 4. klassist kuni põhikooli lõpuni. “Hea alguse” metoodika elemente kasutatakse enamikus algklassides, maleõpetus on 2. klassi õppekavas.
Õpilased on olnud tublid nii õppimises, olümpiaadidest osavõtul, spordis kui isetegevuses. Head tulemused ei tule iseenesest, õpilasele peab toeks olema pühendunud õpetaja, kes ei vaata kella, suudab süüdata õpilases huvisädeme ja leiab igal aastal uusi väljakutseid. Siiani on tööl koolile nurgakivi panijad Ulvi Mihkeles, Maire Krinal, Sirje Tuulemäe, Hulda Larin ja Malle Malme.
Käimas on kooli sünnipäevanädal, millesse mahuvad mälumäng, omaloomingu konkurss, päkapikkude võistlus.

Meeldiv on tõdeda, et kolm vilistlast on soovinud proovida õpetajaametit ja on valmis praegustele õpilastele tundi anda. Valmis on saanud kooli ajalugu kajastavad stendid ja ühest klassist on saanud väike ajalootuba.

Sünnipäevanädala üritused kulmineeruvad 18. detsembril kell 11 spordisaalis algava vilistlaste korvpalliturniiriga ja sellele kell 18 järgneva aktusega. Oodatud on vilistlased, endised kooli töötajad ja toetajad.
 

Tagasi üles