Statistika erinumber käsitleb Pärnumaad

Pärnumaad käsitleb Eesti statistika kvartalikirja erinumber, mida esitletakse 28. aprillil maavalitsuses ja mis on esmakordne ettevõtmine ühe maakonna jaoks.

Maavalitsuse arengutalituse juhataja Urmas Kase ütles, et trükis valmis statistikaameti ja maavalitsuse koostöös.

 Erinumber käsitleb põhjalikult selliseid teemasid nagu rahvastik ja leibkonnad, majandus ja tööturg, kohalike omavalitsuste eelarve, kogukonnad ja külavanemad.

    Tagasi üles