Kilingi-Nõmmes kütsid arvamused saali palavaks

Kilingi-Nõmme klubi koosolekute ruumi küttis teisipäeva õhtul kuumaks poolsada inimest, kes olid tulnud Saarde valla arengukava muutmise ning Saarde, Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste valla ühinemislepingu avalikule arutelule. Kohal oli maavanem Kalev Kaljuste, kes vastas küsimustele.

Saarde vallavolikogu tegi 3. veebruaril Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel tekiks ligemale 10 000 elanikuga 1558 ruutkilomeetri suurune omavalitsus Lõuna-Pärnumaal. Ühinemislepingu eelnõu järgi tuleb uue omavalitsuse keskus Uulu. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, heakorra ja muude teenustega hakkab tegelema senistest vallaettevõtetest moodustatud kommunaalettevõte Kilingi-Nõmmes.

Enim küsimusi tekitasidki Uulu kui vallakeskus, 5000 elaniku piir ning tugitoimekeskuse, kiirabi, päästeteenistuse ja muude piirkonna elanikele vajalike asutuste Kilingi-Nõmme jäämine ja riigi ääremaastumist süvendav suhtumine väljaspool pealinna toimuvasse.

    Tagasi üles