Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo ametnikud kontrollisid eelmisel nädalal kaubanduskeskuste evakuatsiooniteede vaba läbipääsu, esmaste kustutusvahendite korrasolekut ja signalisatsioonisüsteemi toimivust. Peale selle jälgiti pürotehniliste toodete müügilettide ja müüdavate koguste nõuetele vastavust.

Tellijale