Viiepäevane koolinädal tõi Sinti Moskva kontrollid Kauaaegse direktori Harry Raide meenutused

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Sindi kooli kauaaegne direktor Harry Raide tegeleb nüüd maalimisega.

FOTO: Erakogu

Töötasin Sindi gümnaasiumi (keskkooli) direktorina aastatel 1961-1986. Kooli juhtides seadsin endale eesmärgi, et ameti maha paneku ajaks on koolihooned korda tehtud. Selleks kulus 25 aastat, kuid sellisena, nagu ta minu ametiaja lõpuks valmis, on kool püsinud tänapäevani.

Loomulikult ei olnud see kerge aeg, sageli tuli vastuvoolu ujuda. Sindi keskkool oli nii mõneski ettevõtmises esimene, ja mitte ainult Eestis, vaid kogu tolleaegses Nõukogude Liidus.

Näitena võin tuua ülemineku viiepäevasele koolinädalale. Info toimunust levis kiirest Moskvani ja olukorda tulid inspekteerima nii psühholoogid kui arstid.

Samuti olime üks esimesi koole Eestis, kes võttis kasutusele kabinetsüsteemi.

Õpilastes aktiivsuse suurendamiseks moodustati tütarlaste klubi, hiljem poiste klubi. Kuivõrd eraldiseisvate ühendustena omavahelist koostööd ei tekkinud, sündis nendest tütarlaste ja poiste ühine klubi TÜPO. Pärnu linnapea Toomas Kivimägigi on olnud selle klubi president.

Et pildil olla, tuli midagi teistmoodi teha. Linnarahvale korraldas kool vähemalt kaks korda aastas ülelinnalisi üritusi. Iga-aastastes koolilõpulaagrites osales pea kogu koolirahvas. Toimusid kokkusaamised sõpruskoolidega Grobinast Lätis ja Skuodasest Leedus. Külas käidi kordamööda ja kaasa sõitsid vaid tublimatest tublimad.

Kust selleks kõigeks raha saadi? Riigilt tuli koolile raha vähe ja ega linnalgi suurt midagi lisada olnud.

Abikäe ulatasid Sindi vabrik ja Sindi sovhoos. Kui oskasime oma soove põhjendada, saime abi. Nendeta oleks olnud väga keeruline kooli arendada.

Õpetajaid töötas tol ajal koolis kuuekümne ringis. Kollektiiv oli üsna ühte meelt ja kõik pingutasid kvaliteetse õppe saavutamiseks. Palju oli häid õpetajaid, kes oskasid õpilastele õigel hetkel pakkuda nii kiitust kui laitust. Aga heaks õpetajaks peab sündima. Ainet õpetama saab õppida, aga heaks õpetajaks õppida ei saa.

Pöörasime suurt tähelepanu õpilaste vaba aja sisustamisele. Koolis töötas palju ringe, näiteks oli oma kunstiring, balletiring, akordionistide ansambel ja õpetati klaverimängu.

Koolil oli hea koostöö lastevanematega. Tegutses lastevanemate komitee, kuhu kuulus üks lapsevanem igast klassist. Et see arv oli suur, valiti omakorda lastevanemate komitee presiidium, kelle liikmed aitasid kaasa koolielu parandamisele, kaasa arvatud remondiks vajaliku raha ja vahendite hankimisele.

Direktorina olen saanud mitmesuguseid autasusid, kuid kõige suuremaks tunnustuseks olen pidanud seda, et kollektiiv tuli minu ettepanekutega kaasa ja õpilasedki pingutasid ühise eesmärgi nimel.

Kui direktori ameti maha panin, ütlesin endale, et ma ei sega end kooli asjadesse. Olen oma lubadusest kinni pidanud. Tegelen vabal ajal maalimisega. Praegu on mu maalid vaatamiseks Sindi linnaraamatukogus.

Tagasi üles