Sellest nädalast saavad kutselised sisevete- ja rannakalurid esitada kohustuslikke püügiandmeid mobiilirakenduse PERK (püügiandmete esitamise rakendus kaluritele) abil.