Põdrad ampsavad männinoorendikus salatit

Põdrad katavad endale metsas Rootsi laua ise, olgu aastaaeg missugune.

FOTO: Urmas Luik

Põdrad ja hirved ampsavad männinoorendikus salatiks rohelisi siidpehmeid kasvusid kodumaakonnaski, sõraliste riigimetsas tekitatud kahju on kodumaakonnas ligemale 5000 eurot ehk kuuendik kogu Eestis kokkuarvatust.

Tellijale

Ulukikahjustusi hakati riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsades hindama 2012. aastast uue jahiseaduse kehtestamise järel. RMK sõlmib lepingud oma maadel tegutsevate jahiühendustega. Vaadatakse põhiliselt kolme metsa vanuseklassi: metsakultuurid, noorendikud ja latiealine ehk käsivarrejämedune puistu.

“Loom tahab ju süüa, kui ta seal oma keskkonnas juba on,” möönis RMK Pärnumaa metskonna metsaülem Heiki Ärm.

Tagasi üles