Kuninga kool käis Saksamaal kaht rahvusvahelist projekti algatamas

, Kuninga tänava põhikooli Erasmus+ projektijuht
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Õppeaasta algas Pärnu Kuninga tänava põhikoolile heade uudistega: kool sai rahastuse suisa kahes Erasmus+ projektis osalemiseks. Oktoobris-novembris käidigi pisikese delegatsiooniga Saksamaal projekte algatamas.

25.–28. oktoobrini osalesid kooli direktor Urve Krause ja projektijuht ning prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks Hannoveris Erasmus+ projekti "Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity" (tõlkes "21. sajandi neli olulist oskust: uudishimu, koostöö, suhtlus ja loomingulisus") raames esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Selle projekti eesmärk on suurendada praeguste õpilaste läbilöögivõimet tööturul, arendades neis oskusi ja pädevusi, mida tänapäeval vaja läheb.

Rahvusvahelist projektikohtumist võõrustas projekti peakoordinaatorist kool nimega Schillerschule Hannover. Kooli eripära ja tugevus on kakskeelne õppekava ning inglise keele süvaõpe. Koolis keskendutakse samuti loodus- ja reaalainete süvendatud õpetamisele projekti- ja avastusõppe kaudu. Peale Kuninga kooli osalesid kohtumisel partnerkoolid Itaaliast, Hispaaniast ja Hollandist. Esimese projektikohtumise eesmärk oli leppida kokku oluliste projektitegevuste tähtaegades, nüanssides ja vastutusalades.

Sellel õppeaastal korraldatakse igas partnerriigi koolis logovõistlus, töötatakse välisõpilaste ja -õpetajatega Twinspace`i keskkonnas, töötatakse välja infovoldikud nõuannetega karjäärivaliku teemal ja osaletakse projektilähetustel Hollandis ja Eestis. Neist esimeses külastatakse kohalikke ettevõtteid ja osaletakse karjääriteemalistes õpikodades, teises jagatakse partnerkoolide õpetajatele kogemusi karjäärikoordineerimise ja ettevõtlusõppe korraldamisest Eestis ja Kuninga koolis. Pärnus võõrustatakse külalisi kõnealuse projekti raames aprilli keskpaigas 2018. aastal.

4.–8. novembrini osalesid kooli õppejuhataja Liina Õmblus ja projektijuht Raal-Virks Saksamaal Neresheimis Erasmus+ projekti ""CliMates – together for the better" (tõlkes "Kliimasemud - üheskoos parema heaks") raames esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Projekti siht on õpilaste keskkonnateadmisi süvendada, keskkonnasäästlikke hoiakuid kujundada ja praktiseerida, et vähendada ökoloogilist jalajälge ja püüda anda oma panus kliimasoojenemise pidurdamiseks.

Projekti raames luuakse iga osaleva kooli linna ja maakonda keskkonnaalaseid õpperadu, mida saab pärast projekti lõppugi loodusainete tundide raames õpilastega äpi abil läbida. Seega lõimib projekt nii loodusaineid, informaatikat kui võõrkeeli. Kohtuti projekti koordineerivas koolis nimega Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium, mille koolipere moodustavad umbes 300 õpilast ja 30 õpetajat. Ülejäänud partnerriigid on Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari. Esimese kohtumise eesmärk oli projektiväljundeid konkreetsemalt defineerida ja soovitud projektitulemuste saavutamiseks vajalikke tegevusi detailselt planeerida.

Sellel õppeaastal osaletakse õpetajate-õpilastega arvutikoolitustel Hispaanias Tenerifel ja Ungaris Budapestis, luuakse oma kooli ümbruskonna looduslikke vaatamisväärsusi tutvustavad materjalid, koostatakse oma riigi ja regiooni looduslikku ja keskkonnaalast eripära käsitlevad küsitlused ning räägitakse sealsetest kliimamuutustest ja -probleemidest, alustatakse suhtlust ja koostööd õpetajate ja õpilaste vahel Twinspace`is ning osaletakse rahvusvahelistel projektikohtumistel Prantsusmaale kuuluval Martinique’i saarel Kariibidel ja Eestis. Kohtumistel tutvustatakse partnerkoolide pedagoogidele-õppuritele vastuvõtva maa kliimat, loodust ja keskkonnaprobleeme ning eripära, võetakse osa keskkonnateemalistest haridusprogrammidest ja tegevustest.

Kuninga kooli pere on asunud innukalt täitma esimesi projektiülesandeid. Nii pedagoogid kui õpilased on motiveeritud projektides osalema ja neisse panustama. Kooli juhtkond hindab alanud rahvusvaheliste projektide puhul eriti nende suunitlust ainetevahelisele lõimumisele, õpetajad on huvitatud ainealaste teadmiste hankimisest, kogemuste vahetamisest väliskolleegidega ja silmaringi suurendamisest. Õpilastele meeldib kõige enam võimalus suhelda eakaaslastega Euroopast, reisida ja elada kohalikes peredes ning praktiseerida seeläbi koolis õpitavaid võõrkeeli.

Tagasi üles