Paikre biometaaniprojekt edeneb

Paikre.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

OÜ Paikre juhataja Kristo Rossman pidas kaks aastat tagasi Pärnu Postimehega rääkides võimalikuks käivitada biometaani tootmine 2017. aastal. Pärnu linnavalitsus on huvitatud ühistranspordi viimisest biometaanküttele. Rossmann kinnitas, et töö projektiga käib, kuid kuna tegemist on üle-eestilise plaaniga, läheb veel natuke aega.

“Biometaaniprojekt on praegu analüüside staadiumis, seoses Eesti-ülese biometaani tootmislahenduste väljatöötamisega,” selgitas Rossman. “Analüüs annab tervikpildi, kus, kuidas ja mil viisil on Eestis mõistlik biojäätmetest biogaasi toota ning kuhu ja kuidas seda realiseerida.”

Pärnu tehas on jätkuvalt pilootprojekt ehk ehitatakse esimesena. Toodetav biometaan on kavas suunata maagaasivõrku ja osaliselt kasutada mootorikütusena.

Tagasi üles