Pärnumaal tohib küttida veel ühe hundi

Hunt

FOTO: MARTIN BUREAU/AFP/Scanpix

Kuna hundid on hiljuti Eestis koeri rünnanud, otsustas keskkonnaamet anda loa kolme soe küttimiseks väljaspool jahiaega Lääne- ja Pärnumaal. Pärnumaal lubatakse küttida üks hallivatimees Kullipesa ja Surju jahipiirkonnas, Läänemaal kaks looma Noarootsi ja Haapsalu jahipiirkonnas.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütlust mööda on lubatud küttida ainult nuhtlusisendeid, kellel on märkimisväärselt vähenenud inimpelglikkus ja kes muutunud käitumisharjumustega seavad ohtu koduloomade elu ja tervise. Kuna mõlema maakonna puhul on koduloomi rünnanud huntide liikumine jäägreile teada, on juhataja väitel võimalik küttimist üsna suunatult korraldada. 

Esialgu kehtib luba 10. aprillini, misjärel hinnatakse olukorda ja vajaduse korral seda pikendatakse.

Pärnumaal oli lõppenud hundijahihoojal lubatud lasta üheksa isendit ja see norm täideti. Saarde vallas Nõmme jahipiirkonnas kütiti 20. jaanuaril kogemata üks võsavillem üle kehtestatud limiidi.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist 28. veebruarini, Hiiu- ja Saaremaal 31. märtsini.

Kogu Eestis kütiti lõppenud hundijahihooajal 101 sutt lubatud 112st, peale selle lasti kahjustuste vältimiseks kolm hunti eriloaga väljaspool jahiaega.

Tagasi üles
Back