Peep Peterson: Palk ei ole saladus

Palgasaladust peab hoidma vaid tööandja, töötaja võib oma teenistusest rääkida kolleegide-sõpradega või isegi meedia vahendusel, tuletab Peep Peterson eestlastele meelde.

FOTO: Priit Simson / Postimees

Ametiühingutöö pärast jõuab meieni kümneid lugusid, kus tööandjad sihilikult või kogemata seadust valesti tõlgendavad. Üks selliseid on palgasaladuse küsimus.

Tellijale

Töölepingu seadus ütleb palgasaladuse kohta, et “tööandja on kohustatud mitte avaldama töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta”. Oleme tähelepanelikud: seadus paneb ainult tööandjale kohustuse pidada palgasaladust, mitte töötajale.

Töötaja on vaba rääkima oma sissetulekust abikaasa, naabri ja ametiühingu usaldusisikuga või arutama enda palga üle ajaleheartiklis, sotsiaalmeedias.

Tagasi üles