Loopealsete taastamine Kuresel käib suure raginaga

Tellijale
avatud

”Haket tehakse kohapeal, aga vahepeal peab puit veidi kuivama,” seletas Urmas Vahur, kes Kuresel RMK tegevusel silma peal hoiab.

FOTO: Urmas Luik

Kurese küla suri välja paar inimpõlve tagasi, kunagistel liigi­rikastel karja- ja heinamaadel laiutab kadastik ning kõrgub mets, mille varjus on paekivimurrud, mis siinsetele taludele ja kirikumõisale raha sisse tõid. Küünlakuust ragistab siin saaglõikur, mille juhil peab olema akrobaadioskus, et kuumaastikku meenutaval paepealsel edasi liikuda. Väljaveotee ääres võtavad pikkust puiduvirnad, kuni tööhoog selle kuuga raugeb.

“Igal talumehel oli siin paemurd, ala on kümmekond hektarit ja töö ei ole sugugi lihtne, et siin raiuda ja vedada,” rääkis Pärnumaa loodusmälestiste sihtasutuse juhatuse liige Urmas Vahur, kes on pühendunud Kurese maastikukaitsealale mõttega taastada ja hooldada loopealsed ning tuua nähtavale kordumatu hoonestuse jäljed, paekivist aiad.

Tagasi üles