RMK otsib Pärnumaal järgmiseks aastaks hooldajaid poollooduslikele kooslustele

Veiste kari Pärnus Raeküla rannaniidu poollooduslikul kooslusel.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) otsib 2019. aastaks Pärnumaal hooldajaid 132 hektarile poollooduslikele kooslustele.

"Renditav pind sõltub inimeste huvist. Kõigil on võimalik RMK-le teada anda, kui nad mõne poolloodusliku kooslusega maatüki kasutusse võtmisest on huvitatud," selgitas RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

"Selleks on RMK koos maa-ametiga teinud "Poollooduslike koosluste rendihuvi" rakenduse ja vastavalt saadud infole kontrollib RMK spetsialist maatükid üle ja kui kõik asjaolud sobivad, valmistab selle kasutusse andmiseks ette," rääkis Kohv. "Kui sel aastal oma huvi ära märkida, siis 2019. aasta kevadel on ideaalis võimalik maatükk kasutusse võtta."

Kohvi sõnutsi on tööde loetelu poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks mitmekesine. "Niidukoosluste taastamiseks võib olla vajalik nii raie, kändude freesimine, mätaste, pilliroo ja juurevõsude purustamine," loetles Kohv.

"Aladel, mille hoolduskõlblikuks muutmiseks on vajalik suuremahulisem raie, võtab RMK kohustuse see ise teha. Juba taastatud aladel tuleb loomi karjatada või heina regulaarselt niita ja ära vedada," rääkis ta.

Kuid tulenevalt asukohast võivad Kohvi jutu järgi looduslikud tingimused mõnel aastal alade hooldamist takistadagi. "Eelmisel aastal tuli sademete rohkusest põhjustatud pehme pinnase või üleujutuste tõttu mitmes piirkonnas taastamis- ja hooldustööd tegemata jätta," tõi Kohv näite. 

RMK arvestab poollooduslike koosluste taastamiseks ja hoolduseks maade kasutusse andmisel seni tegutsenud hooldajatega. Eelistatud isikud on konkreetset maatükki seni hooldanud isikud. Järjekorras teised on maatükiga külgneva maa kasutajad.

Kuna poollooduslike koosluste hooldus ei ole tavapärane majandustegevus, ei määrata maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat alghinda.

  • Pärnu maakonnas on riigi- ja eramaal poolloodusikke kooslusi kokku 12 480 hektarit. RMK on Pärnumaal poollooduslike koosluste hooldamiseks välja rentinud 4781 hektarit riigimaad. 
  • Kõige rohkem antakse sel aastal Eestis kasutusse ranna- ja luhaniite, loopealseid, aga ka näiteks 165 hektarit puisniite ja -karjamaid.
  • Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Neid alasid on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning nende liigirikkuse säilimiseks on tarvilik mõõdukas inimtegevus.
  • RMK hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestist, seal asub 45 protsenti Eesti metsi.
  • RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.
Tagasi üles